SFP i Esbo ställer sig bakom sänkt kommunalskatt

Stadsstyrelsen i Esbo sammanträdde 16.10 för att fastställa stadens skatteprocent för år 2024.

Skatteprocenten i Esbo har under innevarande år varit 5,36 procent. Enligt lagen kan skattesatsen innehålla endast en decimal fr.o.m. år 2024, och därmed föreligger ett behov att justera kommunalskatten. 

Stadsdirektör Jukka Mäkeläs förslag var att skattesatsen skulle avrundas nedåt, till 5,3 procent. En avrundning nedåt motiveras av att fastighetskatten å sin sida kommer att höjas.

SFP ställde sig bakom stadsdirektörens förslag på 5,3 procent, även om det under stadsstyrelsemötet kom förslag om en ännu lägre skattesats.

– Vi ansåg att en finjustering nedåt var befogad, eftersom fastighetsskatten höjs. Vi kunde ändå inte stödja en markant sänkning av kommunalskatten. Det vore fel signal i de ekonomiskt kärva tider vi lever i. Esbo kommer fortsättningsvis att ha en mycket konkurrenskraftig kommunalskatt – det är endast några andra kommuner i Finland som har en kommunalskatt under 6 procent, säger Karin Cederlöf, som deltog i stadsstyrelsemötet som SFP:s representant.

Etiketter: Array

Nina af Hällström: Mycket positivt i förslaget till servicestrategi för Västra Nylands välfärdsområde

Förhandlingarna om servicestrategin för Västra Nylands välfärdsområde avslutades den 26 september. Man nådde en överenskommelse som alla partier godkände. Nina af Hällström från Esbo, SFP-gruppens ordförande i välfärdsfullmäktige, gläder sig åt…

SFP stödde sänkning av skattesatsen till 5,3 % för 2024

På fullmäktigemötet 23.10 debatterades Esbo stads skattesatser för år 2024. I sitt inlägg påminde Christina Gestrin om investeringsbehov, ökade kostnader inom bildningen och småbarnspedagogiken samt en behovet av en balanserad…