Nina af Hällström: Mycket positivt i förslaget till servicestrategi för Västra Nylands välfärdsområde

Förhandlingarna om servicestrategin för Västra Nylands välfärdsområde avslutades den 26 september. Man nådde en överenskommelse som alla partier godkände.

Nina af Hällström från Esbo, SFP-gruppens ordförande i välfärdsfullmäktige, gläder sig åt flertalet skrivningar i strategin.

– Svenska språket och tillgång till kollektivtrafik är faktorer som ska beaktas då det gäller tillgången till service och tjänster, säger af Hällström.

Vidare vill man trygga den svenskspråkiga funktionshinderservicens kvalitet och funktioner samt utveckla digitala verktyg och tjänster på finska och svenska.

– Jag är också glad att man prioriterar satsningar på förebyggande tjänster, så som lågtröskeltjänster inom mentalvården och att man vill pilotera seniorrådgivningar och utarbeta en plan för anhörigvården, säger af Hällström.

I servicestrategin vill man ta hand om personalen.

– Det ska skapas principer för ledarskap och cheferna inom välfärdsområdet ska få stöd i sitt arbete. Det är också positivt att få in en skrivelse om att nyanställda ska få stöd och råd i sitt arbete, säger af Hällström.

Budgetförhandlingarna äger rum i slutet av oktober och i början av november. Det blir antagligen svåra förhandlingar, eftersom det finns ett stort balanseringsbehov. Redan i år finns det ett stort underskott. Dessutom höjer inflationen, räntenivån och löneförhöjningarna kostnaderna markant samtidigt som behovet av service och tjänster ökar. 

Servicestrategin behandlas på styrelsemötet den 9 oktober och sedan godkänns den på fullmäktigemötet den 24 oktober.

Etiketter: Array

SFP i Esbo vill se ökade anslag till bildningen och fördjupat samarbete i Monikko

Nämnden Svenska rum tog del av en utredning gällande verksamheten i Monikko skolcentrum på sitt senaste möte. Utredningen gjordes på initiativ av ordförande, SFP:s Eva-Lena Gästrin, för att få info…

SFP i Esbo ställer sig bakom sänkt kommunalskatt

Stadsstyrelsen i Esbo sammanträdde 16.10 för att fastställa stadens skatteprocent för år 2024. Skatteprocenten i Esbo har under innevarande år varit 5,36 procent. Enligt lagen kan skattesatsen innehålla endast en…