Nämnder, sektioner, direktioner, kommittéer och råd

Sfp i Esbos representanter i kommunala förtroendeorgan (medlem / personlig ersättare) 2021 – 2025

Förvaltningsövergripande utvecklingsprogram

En hållbar stad (Kestävä Espoo)

Nina Siivola

En livskraftig stad (Elinvoimainen Espoo)

Päivi Puntila (vice ordförande), Nina af Hällström (ers)

Stadsbild, teknik och miljö

Stadsplaneringsnämnden (Kaupunkisuunnittelulautakunta)

Anders Portin (ord.),  Robert Donner (ers.)

Tekniska nämnden (Tekninen lautakunta)

Fred Granberg (ord.), meddelas senare (ers.)

Miljö- och byggnadsnämnden (Ympäristö- ja rakennuslautakunta)

Harri Kreus (ers.)

Bildning, ungdom, idrott och kultur

Nämnden svenska rum

Eva-Lena Gästrin (ordf.),  Mari Pennanen (ers.)

Fredrika Hämelin (ord.), ny ersättare meddelas senare (ers.)

Henrik Ramm-Schmidt  (ord.), Niclas Andler (ers.)

Rasmus Lundén  (ord.), Hanne Grete Christensen (ers.)

Nämnden för fostran och lärande (Kasvun ja oppimisen lautakunta)

Anne Ahlefelt (ord.), Tiina Kujala (ers.)

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik i Grankulla

Axel Hagelstam (ord.),  ny ersättare meddelas senare (ers.)

Ungdomssektionen (Nuorisoasiainjaosto)

Anders Wikholm (ord.), Julia Ståhle (ers.)

Kulturnämnden

Anna Korhonen (ord.), Niklas Mannfolk (ers.)

Prakticums styrelse

Christer Holmlund (ord.)

Musikinstitutet Kungsvägens direktion

Peter Strandberg (ord.), Niclas Andler (ers.)

Skolteaterföreningens direktion (Unga teatern)

Niklas Mannfolk

Sydkustens landskapsförbund (årsmöte)

Sofi Andersson (ord.), Karin Mattsson (ers.)

Stefan Wärnå (ord.), Kaled Hegli (ers.)

Övriga förtroendeorgan

Revisionsnämnden (Tarkastuslautakunta)

Marita Backman (ord.), Charlotta Jakobsson (ers.)

Centralvalnämnden (Keskusvaalilautakunta)

Ann-Christine Slotte (ord.)

Delegationen för jämställdhet och likabehandling 

Tiina Kujala (ord.), Eero Lilja (ers.)

Delegationen för mångkulturella ärenden

Markus Söderman (ord.)

Esbo stadsteaters styrelse

Håkan Blomberg (ers.)

Nationalbalettens förvaltningsråd

Anders Portin (ers.)

Godemän i fastighetsförrättningar

Kristiane Width

Peter Ragnvaldsson

Nämndemän i tingsrätten

Ann-Christine Slotte

Mette Strauss

Anders Blomberg

René Blomster

Samkommunala organ (som representant för SFP i Nyland)

Nylands landskapsfullmäktige

Anders Portin (ord.), Eva-Lena Gästrin (ers.)

HRT:s styrelse

Nina af Hällström (ersättare för Björn Månsson, Helsingfors)

Nämnden för HUCS sjukvårdsområde

Nina af Hällström (ord.)

Föreningen Nylands friluftsområden, styrelse

Johanna Aminoff-Winberg (ord.), Rasmus Lundén (ers.)