Välkommen till Svenska folkpartiet i Stor-Hagalund!

Vi är en av de stora lokalavdelningarna i Esbo, och en av de tre som ligger vid Esbos kust. Vårt område täcker allt mellan Gäddvik, Westend, Hagalund, Bredvik, Mankans, Ängskulla, Tomtekulla och ända till Otnäs. Vi har således mycket att bevaka också lokalt.

Inom vårt område finns både Aalto universitet, Vindängens skola, Smedsby skola och sedan stadens största båthamn i Gäddvik med sin kända paviljong (se bilden).

Ett medlemskap i en lokalavdelning är det sätt på vilket man blir medlem i partiet. Man får således tillgång till evenemang och diskussioner kring både riks- och lokalpolitiska spörsmål.

Vi är en aktiv lokalavdelning, och har för närvarande två fullmäktigemedlemmar i Esbo stad (Karin Cederlöf och Päivi Puntila) och en i Västra Nylands välfärdsområdes fullmäktige (Karin Cederlöf). Vi har också en medlem i Tekniska nämnden (Fred Granberg) och en i styrgruppen för utvecklingsprogrammet Ett Livskraftigt Esbo (Päivi Puntila).

Vårt arbetssätt kännetecknas av en aktiv dialog med både grannavdelningen SFP Mattby-Olars och SFP Esboviken. Vi har hållit våra styrelsemöten tillsammans med SFP Mattby-Olars nu i 7 år. Det har gett oss ett ömsesidigt tilläggsvärde, och också styrka när vi drivit på någonting angeläget.

Vi välkomnar medlemmar oberoende av modersmål.  Ansökan om medlemskap kan du göra elektroniskt på SFP i Esbos hemsida. Vi är inkluderande och vår medlemskår är mångfasetterad både ålders- och yrkesmässigt.

Dessutom har vi roligt tillsammans!

Maria Saaristo
Ordförande för Svenska folkpartiet i Stor-Hagalund r.f

Ta kontakt: sfp.storhagalund(a)gmail.com

Styrelsen 2024

  • Ordförande Maria Saaristo
  • Viceordförande Karin Cederlöf
  • Kassör Martin Heinrichs
  • Sekreterare Maria Langenskiöld
  • Medlem Fred Granberg
  • Medlem Peetu Luiro