Stor-Köklax

Välkommen till Svenska folkpartiet i Stor-Köklax!

Ordförande: Christina Gestrin, 050 511 3121, christina.gestrin(at)gmail.com

Sekreterare: Johanna Aminoff-Winberg, 0400 750 980, aminoff-winberg(at)hotmail.com

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiStorKoklax/

Styrelsen 2023

Christina Gestrin, ordförande

Anna Korhonen, vice ordförande, informatör

Johanna Aminoff-Winberg, sekreterare

Ann-Christine Slotte, kassör

Charlotta Jakobsson, medlem

Tove Westerlund, medlem

Stefan Wärnå, medlem