Esbo centrum

Välkommen till Svenska folkpartiet i Esbo centrum

Välkommen till Svenska folkpartiet i Esbo Centrum! Vi arbetar för en bättre vardag i vår stadsdel. För oss är det viktigt, att respektera vårt kulturlandskap och vår historia, samtidigt som vi utvecklar området. Vi vill, att Esbo centrum är en stadsdel, där det är bra att bo och arbeta, där det är nära till både offentliga tjänster och köpcentra och där vi har en fungerande kollektivtrafik och grönområden nära oss.

Viktiga mål för vår verksamhet:

  • fungerande och tillgänglig utbildning och dagvård på båda nationalspråken
  • en vettig stadsplanering, där man respekterar det som finns samtidigt som man utvecklar och moderniserar stadsdelen
  • samarbete med andra lokalavdelningar och partier

Välkommen till Svenska folkpartiet i Esbo Centrum! Vi arbetar för en bättre vardag i vår stadsdel. För oss är det viktigt, att respektera vårt kulturlandskap och vår historia, samtidigt som vi utvecklar området. Vi vill, att Esbo centrum är en stadsdel, där det är bra att bo och arbeta, där det är nära till både offentliga tjänster och köpcentra och där vi har en fungerande kollektivtrafik och grönområden nära oss.

Viktiga mål för vår verksamhet:

  • fungerande och tillgänglig utbildning och dagvård på båda nationalspråken
  • en vettig stadsplanering, där man respekterar det som finns samtidigt som man utvecklar och moderniserar stadsdelen
  • samarbete med andra lokalavdelningar och partier

Styrelse 2024

Markus Söderman, ordförande, markus.soderman(at)gmail.com

Tiina Kujala, vice ordförande

Håkan Blomberg, medlemsansvarig

René Blomster

Eino Haapimaa

Stina Michelson

Katinka Weurlander, kassör (utanför styrelsen)