Mattby-Olars

topperMATTBY_OLARS

Välkommen till Svenska folkpartiet i Mattby-Olars. Vi har arbetat för en inkluderande politik där alla ska få möjlighet att delta.

I Mattby-Olars arbetar vi för ett tryggt modernt Finland med en högst levande tvåspråkighet. I Esbo har finskan och svenskan levt sida vid sida i många år.  Mattby och Olars har också en äldre finlandssvensk historia, om jordbruk, sjöfart och fiskenäring. Idag lever svenskan och finskan vidare, tillsammans i ett demokratiskt styrt och fritt samhälle. Det samhället och dess utveckling värnar vi om.

SFP i Esbo välkomnar alla språk och kulturer till att ta del av vårt arbete för ett modernt, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

Vi följer med politiken på lokalt, på nationell och internationell nivå.
Vi hjälper alla SFP kandidater i deras valarbete i Esbo.
På lokalnivå är vi intresserade i frågor gällande daghem och skolor.
Vi följer med trafikfrågor såsom metro och kollektivtrafik. Vi jobbar för trygga skolvägar.

Styrelse

Nina af Hällström, ordförande, 045-6503820, nina.afhallstrom(at)gmail.com

Gustav Båsk, viceordförande, 0500-100172, gustav(at)bask.fi

Kenneth Wilén, kassör, kennethwilen@gmail.com

Eva Helle

Emilia Juslin

Mette Strauss