SFP i Esbo vill se ökade anslag till bildningen och fördjupat samarbete i Monikko

Nämnden Svenska rum tog del av en utredning gällande verksamheten i Monikko skolcentrum på sitt senaste möte. Utredningen gjordes på initiativ av ordförande, SFP:s Eva-Lena Gästrin, för att få info om hur skol- och daghemsverksamheten i Monikko har kommit i gång.

 – Det är första gången vi har en svensk och en finsk skola under samma tak i Esbo. Det är viktigt att utvärdera verksamheten och få ta del av elevers och personalens erfarenheter. Det har vi nytta av då Utkikens dagis i Esboviken blir klart nästa år och då Olars dagis byggs. De kommer båda att finnas i samband med finska dagis, säger Gästrin.

Enligt utredningen har samarbetet mellan enheterna i Monikko skolcentrum i det stora hela fungerat bra, även de gemensamma aktiviteterna inte har kommit i gång så som man önskat. Det finns utrymme för utveckling av samarbetet över grupp- och enhetsgränserna. Eleverna själva önskar fler gemensamma tillställningar och lektioner samt vänelever i den andra skolan. SFP hoppas att samarbetet mellan de två skolorna fördjupas och att man fortsätter att följa upp och utvärdera verksamheten.

Nämnden Svenska rum föreslår att budgetramen för år 2024 ökar med 3,5 %, det vill säga dryga 2,6 miljoner euro jämfört med den justerade budgeten för år 2023. Utgiftsökningarna i budgeten beror huvudsakligen på löneförhöjningarna, lokalhyrorna, ökningen av antalet studeranden i gymnasiet samt prisstegringen av måltidstjänsterna och de interna tjänsterna.

– Vi måste öka på anslagen till både den svenska och finska bildningen. Annars har vi färre vuxna i skolan och större klasser och det vill vi inte. Det är viktigt att vi har tillräckligt med vuxna i skolorna och inom småbarnspedagogiken. Vi skall inte spara på våra barn och unga, säger Eva-Lena Gästrin.

Etiketter: Array

Diskussion om skolfrågor och Focus Mattliden 5.10 kl. 18

Välkommen på Cafe Nära Dig -diskussion med Eva-Lena Gästrin och Stefan Ahlman torsdagen den 5.10 kl. 18 i matsalen i Mattlidens gymnasium. Kvällen har två teman: Mattlidens gymnasium, IB-linjen och…

Nina af Hällström: Mycket positivt i förslaget till servicestrategi för Västra Nylands välfärdsområde

Förhandlingarna om servicestrategin för Västra Nylands välfärdsområde avslutades den 26 september. Man nådde en överenskommelse som alla partier godkände. Nina af Hällström från Esbo, SFP-gruppens ordförande i välfärdsfullmäktige, gläder sig åt…