Diskussion om skolfrågor och Focus Mattliden 5.10 kl. 18

Skolor och daghem


Välkommen på Cafe Nära Dig -diskussion med Eva-Lena Gästrin och Stefan Ahlman

torsdagen den 5.10 kl. 18 i matsalen i Mattlidens gymnasium.

Kvällen har två teman:

Mattlidens gymnasium, IB-linjen och aktuella svenska skolfrågor

Vi inleder med information och diskussion om skolorna i Esbo tillsammans med fullmäktigeledamot Eva-Lena Gästrin som är ordförande för nämnden Svenska rum i Esbo. Nämnden svarar för ärenden som gäller dagvård, utbildning, arbetsinstitutet, kultur och ungdom, till den del det gäller att ordna tjänster på svenska.

Focus Mattliden

Kvällen fortsätter med ett föredrag av arkitekt Stefan Ahlman som handhar planeringen av Focus Mattliden, projektet som skall skapa ett svenskt servicecentrum i det kvarter där Mattlidens skola och gymnasium samt Mattbergets daghem ligger. Områdets detajplan är uppe för godkännande i höst och vi hoppas att byggnadsarbetet kan komma igång så snart som möjligt.

Kom med och diskutera vår kommande svenska service med de personer som planerar och verkställer projekten i vår stad. Ett unikt tillfälle att påverka!

Vi bjuder på kaffe och bulle. Arrangörer är SFP i Mattby-Olars och SFP i Stor-Hagalund

Etiketter: , , , Array

HRT:s linjeändringar försvårar mångas vardag – kollektivtrafik ska vara ett reellt alternativ för alla Esbobor

Helsingforsregionens trafik, HRT:s, linjeändringar har orsakat huvudbry för många Esbobor. Flera populära linjer har dragits in och rutter har ändrats i augusti, vilket har försvårat vardagen och förlängt pendlingstiderna för…

SFP i Esbo vill se ökade anslag till bildningen och fördjupat samarbete i Monikko

Nämnden Svenska rum tog del av en utredning gällande verksamheten i Monikko skolcentrum på sitt senaste möte. Utredningen gjordes på initiativ av ordförande, SFP:s Eva-Lena Gästrin, för att få info…