HRT:s linjeändringar försvårar mångas vardag – kollektivtrafik ska vara ett reellt alternativ för alla Esbobor

Kollektivtrafik, Trafik

Helsingforsregionens trafik, HRT:s, linjeändringar har orsakat huvudbry för många Esbobor. Flera populära linjer har dragits in och rutter har ändrats i augusti, vilket har försvårat vardagen och förlängt pendlingstiderna för invånarna. Utvecklingen går åt fel håll då förutsättningarna att åka kollektivt försämras.

– Det är beklagligt att Esbos kollektivtrafik inte fungerar tillfredsställande för tillfället. Speciellt den interna kollektivtrafiken i Esbo borde vara mer omfattande och ha fler direkta linjer, säger Karin Cederlöf, fullmäktigeledamot för SFP i Esbo.

Exempelvis har man dragit in busslinje 112 från Hagalund till Mattby. Många elever i Mattliden använde sig av linjen och bussen var ofta fullsatt. HRT har också lagt ner direktbussen från Suna till Mattby metrostation, och nu behöver Sunaborna ta två olika bussar för att ta sig till metron.

Transporterna till Helsingfors är också utmanande i vissa delar av Esbo. Centrala och norra Esbo behöver smidig förbindelse till Helsingfors centrum. Om det krävs flera byten är det uppenbart att många kommer att välja bilen.

– Direktförbindelser är en förutsättning för att invånarna i stor utsträckning ska välja kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken är inte ett attraktivt alternativ om den är mycket långsammare och obekvämare än bilen, konstaterar Cederlöf.

HRT:s prishöjningar har också en negativ inverkan på användningen av kollektivtrafiken. SFP i Esbo anser att mer resurser bör riktas till HRT och kollektivtrafiken. Det är bakvänt att man med statliga pengar subventionerar till exempel flygresor mer än kollektivtrafik idag.

– Vi har en situation där kollektivtrafiken är underresurserad samtidigt som bensinpriserna kompenseras med 156 miljoner euro i nästa års statsbudget. Utvecklingen är oroväckande. Om inte kollektivtrafiken är ett lockande alternativ lyckas vi inte heller minska utsläppen tillräckligt snabbt, säger Cederlöf.

Etiketter: Array

Eva-Lena Gästrin: Alla barn i Esbo ska ha jämlika möjligheter till språkbadsundervisning

I Esbo kan man ta del av språkbadsundervisning i småbarnspedagogiken och under hela grundskolan. I språkbadsklasser studerar barnen en del ämnen på finska och andra ämnen på svenska. Just nu…

Diskussion om skolfrågor och Focus Mattliden 5.10 kl. 18

Välkommen på Cafe Nära Dig -diskussion med Eva-Lena Gästrin och Stefan Ahlman torsdagen den 5.10 kl. 18 i matsalen i Mattlidens gymnasium. Kvällen har två teman: Mattlidens gymnasium, IB-linjen och…