SFP stödde sänkning av skattesatsen till 5,3 % för 2024

Budget

På fullmäktigemötet 23.10 debatterades Esbo stads skattesatser för år 2024. I sitt inlägg påminde Christina Gestrin om investeringsbehov, ökade kostnader inom bildningen och småbarnspedagogiken samt en behovet av en balanserad ekonomi.

“SFP stöder stadsdirektörens förslag om en kommunalskatt på 5,3 % år 2024. En avrundning till 5,3% i stället för 5,4 % innebär en något lägre kommunalskatt jämfört med 2023. Regeringen föreslår för år 2024 en förhöjning av den allmänna fastighetsskattens nedre gräns. För Esbos del höjs skatten från 1,0 % till 1,3%. Det är synd att staden är tvungen att höja fastighetsskatten, men i det fallet har staden inget val.

Årets kommunalskatteintäkter påverkas av intäkterna för tidigare skatteår med den gamla skattesatsen som temporärt höjer skatteintäkterna det här året. Nästa år kan vi inte räkna med ett tillägg från tidigare års skatteintäkter och därför beräknas skatteinkomsterna nästa år minska med 7,6 procent.

Espoolla on lähitulevaisuudessa suuria investointitarpeita. Asukasmäärä kasvaa tänä vuonna yli 8000 asukkaalla. Suuri osa uusista asukkaista on lapsia, jotka tarvitsevat varhaiskasvatusta tai koulua. Espoon lainataakka pysyy korkeana ja lainojen korot nousevat. TAKE-ohjelman toimeenpanoa jatketaan.

Verotuloennusteet ovat erittäin epävarmoja erityisesti heikentyvän ja epävarman talousympäristön vuoksi. RKP:ssä pidämme kaupunginjohtajan esitystä veroprosentin alentamisesta 5,3 prosenttiin korotetun kiinteistöveron kompensoimiseksi hyvänä kompromissina.

Om några veckor inleds budgetförhandlingarna. Bildningssidan, både den finska och den svenska, är i behov av större resurser. Om vi, så som samlingspartiet föreslår, sänker skatteprocenten till 5,2 % så skulle budgetförhandlingarna försvåras. Inom SFP har vi stött TAKE-programmet som har som mål att få Esbos ekonomi i balans. Att ytterligare sänka skatteprocenten skulle ge en olycklig signal till de anställda inom bildningssidan, som de facto skulle vara förtjänta av en högre lön.”

Etiketter: , , Array

SFP i Esbo ställer sig bakom sänkt kommunalskatt

Stadsstyrelsen i Esbo sammanträdde 16.10 för att fastställa stadens skatteprocent för år 2024. Skatteprocenten i Esbo har under innevarande år varit 5,36 procent. Enligt lagen kan skattesatsen innehålla endast en…

Planering av svenskspråkiga sysselsättningstjänster bör ske parallellt med de finskspråkiga

Esbo fullmäktige godkände ett samarbetsavtal mellan Esbo och Grankulla för bildande av ett gemensamt sysselsättningsområde under sitt möte 23.10. SFP betonade vikten av att planeringen av de svenskspråkiga tjänsterna och…