Eftis för tvåorna godkändes i fullmäktige

Esbo stadsfullmäktige godkände den 7 juni förslaget att också elever i  åk 2 ska ha möjlighet till eftermiddagsvård.

Fullmäktige beslöt också att tillföra minst 3 miljoner euro till bildningssektorn för att i skolorna  motverka effekterna av COVID-pandemin.

I sitt anförande på fullmäktigemötet betonade ordförande för Nämnden Svenska Rum, Bosse Lönnqvist vikten av över ökade resurser till barn och unga.

Nedan hela anförandet:

 

Bästa fullmäktigekolleger,

Ibland sker det fel när vi fattar beslut. Då är det enda rätta att inse det och korrigera besluten. Ett sådant litet fel, men med stor inverkan, skedde i samband med att vi godkände budgeten för år 2021. Vi förbisåg dels hur viktigt eftermiddagsverksamheten är även för våra andra klassister, dels att mer än hälften av kostnaderna för eftermiddagsverksamheten täcks av statsandelar.

Jag medger mer än gärna att även jag själv förbisåg detta i slutet av 2020. Och är därför ytterst glad att vi idag formellt kan ändra detta beslut. Jag vill samtidigt också rikta mitt tack till bildningsdirektör Harri Rinta-Aho som väl förstod problematiken och tog ärendet vidare till beredning.

Coronapandemin har varit tung för oss alla. Men speciellt tung har den varit för vår hälsovårdspersonal, vår bildningspersonal och särskilt våra barn och unga. Staten har öronmärkt medel för stöd till bildningssektorn enligt ansökningar och det är elementärt att vi tillför dessa understöd till fullo för de ändamål stödet är beviljat för. Denna summa uppgår till över 4 miljoner euro för redan beviljade understöd och härtill tillkommer ansökningar för coronastöd enligt statens tredje tilläggsbudgetproposition för 2021.

Respektive nämnd kommer att behandla behoven mera ingående senare denna vecka men det är viktigt att bildningssektorns tjänstemän redan nu får en grundsumma som de kan planera vidare enligt eftersom årets andra uppföljningsrapport kommer för sent för att ha någon inverkan på år 2021. Därför välkomnar jag stadsstyrelsen framlagda förslag till fullmäktige ikväll.

Tack

 

Etiketter: , , , , , Array

SFP i Esbo jobbar för en hållbar, konkurrenskraftig, välmående och barnvänlig stad

Ett barnvänligt Esbo Vi vill att Esbo är Finlands barnvänligaste kommun. Barnfamiljerna har rätt till en flexibel och fungerande vardag. Esbo ska vara en attraktiv kommun för barnfamiljer. Vi vill…

Anders Portin: Helheten avgör i Norra och mellersta Esbos generalplan

Anders Portin höll SFP:s gruppanförande om generalplanen för Norra och mellersta Esbo (POKE) den 7 juni i fullmäktige: (suomeksi alla) SFP:s gruppanförande på fullmäktigemötet den 7 juni 2021 om PoKe-generalplanen…