SFP i Esbo jobbar för en hållbar, konkurrenskraftig, välmående och barnvänlig stad

Kommunalvalet 2021

Ett barnvänligt Esbo

Vi vill att Esbo är Finlands barnvänligaste kommun. Barnfamiljerna har rätt till en flexibel

och fungerande vardag. Esbo ska vara en attraktiv kommun för barnfamiljer.

 • Vi vill prioritera barn, ungdomar, familjer och förebygga marginaliserin
 • Skola och småbarnspedagogik är närservice.
 • Mångsidig språkundervisning och språkduschar ska påbörjas redan i förskolan.
 • Skolmiljön och skolvägen ska vara trygg för alla.

 

Ett välmående och jämställt Esbo

Kommunen ska se till att alla kommuninvånare har tillgång till social- och hälsovårdstjänster på finska eller svenska.  Kultur, motion och välmående ska vara tillgängligt för alla, oberoende av språk, funktionsförmåga och stadsdel.

 • Social- och hälsovård på svenska ska erbjudas i alla stadsdelar
 • Kortare väntetider till läkare och tandvård, t.ex. med servicesedlar.
 • Lågtröskelmottagningar för personer i behov av mental- eller rusmedelsvård.
 • Människor i alla åldrar ska kunna röra på sig i sin närmiljö.
 • Det ska vara möjligt att integrera sig på svenska i Esbo
 • Vid nybyggen och renoveringar ska könsneutrala omklädningsrum och toaletter byggas i offentliga utrymmen
 • Staden ska beakta seniorernas behov av tjänster och hur de vill bo.
 • Leva och bo-enheter i Mattby och Hagalund ska byggas

Ett konkurrenskraftigt och hållbart Esbo

Esbo ska byggas, planeras och utvecklas hållbart. Bostadsproduktionen ska beakta mångsidiga behov: högt, lågt, radhus. Vi vill  Esbo ska vara en företagar- och företagsvänlig stad.

 • Esbo ska vara koldioxidneutralt 2030.
 • Hållbarhet i planläggning och byggande, såväl i byggnadsmaterial som -metoder
 • Planering och markanvändning ska stödja företagsamhet och näringsliv.
 • Planera omväxlande områden. Bygg mera i anslutning till existerande områden.
 • Fungerande och flexibel kollektivtrafik och parkeringsplatser där de behövs.
 • Takförsedda cykelställningar vid stationer. Stadscyklarnas användningsområde ska utvidgas.
 • Esbo ska kännas tryggt och trivsamt. Bättre belysning på gator, i parker och övriga områden där vi rör oss.

Ett ekonomiskt stabilt Esbo

 • Med en stabil ekonomi tryggar vi den goda servicenivån.
 • Stora infrastrukturprojekt måste granskas kritiskt och måste vara både ekologiskt och ekonomiskt hållbara. Vi säger nej till det s.k. entimmeståget.
 • Nyckeln till en stabil ekonomi är en hög sysselsättningsgrad. Esbo ska vara en attraktiv stad för företag.
 • Höjda skatter är inte en långsiktig lösning till balans i ekonomin.
Etiketter: , , , , , , , Array

SFP i Esbo har 85 kandidater – Espoon RKP:llä 85 ehdokasta

Du kan bekanta dig med våra kandidater på sidan https://kommunalval.sfp.fi/valkrets/nyland/esbo/ Lisätietoa ehdokkaista sivulla https://kommunalval.sfp.fi/fi/vaalipiiri/uusimaa/espoo/ More information about our candidates at https://kommunalval.sfp.fi/en/region/uusimaa/espoo/

Eftis för tvåorna godkändes i fullmäktige

Esbo stadsfullmäktige godkände den 7 juni förslaget att också elever i  åk 2 ska ha möjlighet till eftermiddagsvård. Fullmäktige beslöt också att tillföra minst 3 miljoner euro till bildningssektorn för…