SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen 3.12.2020

Budget, Sfp i ESbo

Bosse Lönnqvist höll SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!
Ensiksi haluan kiittää koko neuvottelutoimikuntaa ja erityisesti kaikkia neuvottelutuloksen allekirjoittaneita valtuustoryhmiä sekä virkamiehiä hyvässä yhteishengessä loppuun viedystä talousarvioneuvottelusta. Nämä neuvottelut eivät koskaan ole helppoja mutta erityisesti tänään vallitsevassa taloustilanteessa huomattavan paljon rakentavaa keskustelua ja ratkaisuhakuisuutta vaativia. On hienoa nähdä, että tätä on eri osapuolilta löytynyt!

RKP on erityisen tyytyväinen siitä, että meille erittäin keskeisiä asioita sisältyy nyt hyväksyttävään talousarvioon: panostuksia sivistystoimeen, tasapainossa olevaa kestävää taloutta pitkällä aikavälillä sekä maltillisuutta veroissa.

SFP ser att det långsiktiga balanseringsprogrammet för ekonomin – ”ett ekonomiskt hållbart Esbo – taloudellisesti kestävä Espoo” är helt elementärt för att vi, våra barn och våra barnbarn ska ha tillgång till en god servicenivå. Tar pengarna slut gör även servicen det. Det är bra att komma ihåg.

Samtidigt anser vi det väldigt viktigt att proaktivt satsa på förebyggande åtgärder – som också sparar på sikt. Det allra viktigaste för oss är barn och unga och andra grupper som inte har möjligheter eller kanaler att försvara sig själva. Vi gläder oss därför för att vårt främsta krav i förhandlingarna – en ökning i finansieringen av bildningssektorn – även fick gehör bland de andra grupperna och att den grundläggande utbildningen, gymnasierna och assistenterna inom småbarnspedagogiken fick ökade anslag som innebär att servicenivån nästan kan bibehållas på årets nivå.

Våra gymnasiestuderanden i Mattlidens Gymnasium ökar med närmare 100 elever under de tre närmaste åren och det var därför oerhört viktigt att stödet till gymnasiet kunde bibehållas. Det ursprungliga förslaget skulle ha inneburit en nedskärning av resurserna med nästan 25 % vilket hade varit helt ohållbart.

Då Mattlidens Gymnasium växer ryms inte Prakticums merkonomelever mera in där. Prakticum är i praktiken den enda aktören i hela huvudstadsregionen för andra stadiets yrkesutbildning på svenska. Vi ser det därför som ytterst viktigt att vi även i framtiden i Esbo kan erbjuda utrymmen för Prakticums ”filialverksamhet” och protokollsanteckningen om att Esbo ska se till att nya utrymmen för Prakticum hittas är därför av stor vikt.

Att eftermiddagsverksamheten för den grundläggande utbildningens årskurs 1, som hade strukits i det ursprungliga förslaget, fortsätter nästa år samt att stödet för den grundläggande konstundervisningen minskades bara marginellt är vi också nöjda över.

Kahden seuraavan vuoden aikana ruotsinkieliseen kouluverkkoon valmistuu kaksi uutta hienoa koulurakennusta vanhojen, ränsistyneiden ja huonosti nykyistä koulutoimintaa palvelevien rakennusten tilalle. Nämä uudistukset ovat huomattavasti yliajalla: Kungsgårds skola on tarvinnut parempia tiloja jo kohta 20 vuotta. Boställsskolan, josta ensi vuonna tulee Alberga skola Monikon campuksella on saanut ”tekohengitystä” viimeiset 5 vuotta ja oli jo ennen sitä teknisen ikänsä lopussa. Olemme iloisia siitä, että nämä kaksi kohdetta nyt vihdoin valmistuvat. Samalla uudet tilat aiheuttavat shokkikorotuksen ruotsinkielisen opetustoimen sisäisiin vuokriin. Tiedän, että sama pätee myös suomenkielisen opetustoimen puolella, joskaan harvemmin kahden vuoden aikana siellä valmistuu 20 koulua. Me RKP:ssä emme koe mitenkään kohtuulliseksi sitä, että tällaiset sisäisten vuokrien korotukset aiheuttavat iskun sivistystoimen ydintoimintaan – opetukseen ja varhaiskasvatukseen – ja toivommekin, että sisäisten vuokrien periaatteet otetaan tulevan vuoden aikana uudelleen tarkasteluun.

Coronapandemin har inneburit att köerna till hälsocentralerna vuxit. Vi i SFP är glada över att en miljon euro tillades för att åtgärda de problem som coronan lett till: till förkortning av köer, till mentalvårdstjänster och till socialvård för vuxna. Också tillägget till äldreomsorgen är av stor betydelse.

Som avslutning: trots de mörka molnen på himlen har vi en fin stad och vi vill bidra till att göra den ännu bättre!
Tack!

Etiketter: , , , , , Array

SFP glädjer sig åt satsningar på barn och ungdomar i Esbos budget år 2021

Idag har de politiska grupperna i Esbo nått ett förhandlingsresultat om budgeten för år 2021. SFP:s gruppordförande Christina Gestrin som i år lett förhandlingar gläder sig åt förhandlingsresultatet: “Förhandlingarna har…

Vi vill bidra till ett gott kommunalval för Svenska folkpartiet!

Styrelsen för SFP i Stor-Köklax ställer mangrant upp i kommunalvalet i Esbo Det är viktigare än någonsin att ställa upp i kommunalvalet. SFP:s värderingar och röst för det tvåspråkiga Esbo…