SFP glädjer sig åt satsningar på barn och ungdomar i Esbos budget år 2021

Budget, Sfp i ESbo
Idag har de politiska grupperna i Esbo nått ett förhandlingsresultat om budgeten för år 2021. SFP:s gruppordförande Christina Gestrin som i år lett förhandlingar gläder sig åt förhandlingsresultatet:
“Förhandlingarna har i år varit extra utmanande, eftersom Esbo är tvungen att strama åt ekonomin. Alla andra grupper förutom vänstern och sannfinländarna står bakom budgetförslaget. Stadsdirektörens ursprungliga förslag skulle ha inneburit stora nedskärningar i den grundläggande utbildningen och gymnasierna. Det undviks nu. Vi är också glada över den extra satsning till mentalvården, missbrukarvården och förebyggande åtgärder inom ungdomsverksamheten. Corona-pandemin har ökat behovet av dessa tjänster”, konstaterar Christina Gestrin.

Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin, som leddde förhandlingarna är nöjd med slutresultatet.

Bo Lönnqvist, ordförande för nämnden Svenska rum och 2:a vice ordförande för fullmäktigruppen är också nöjd: “Det är ett riktigt bra förhandlingsresultat. Förhandlingar är alltid en fråga om kompromisser men grupperna bakom förhandlingsresultatet har varit samstämmiga när det gäller att satsa på bildningen. Förslaget vid början av förhandlingarna kunde vi inte ha accepterat. Det hade slagit hårt mot barn och ungdom. Nu har vi ett balanserat förslag som möjliggör en god kvalitet på bildningen i Esbo samtidigt som vi ser till vår ekonomi” säger Bo Lönnqvist.
Etiketter: , , , , , Array

Bo Lönnqvist: Våra barn behöver trygga vuxna i sin skolvardag

Ordförande, bästa fullmäktigekolleger, Jag vill också framhålla mitt stöd för den överenskommelse om de ekonomiska riktlinjerna för de följande åren som förhandlats fram. När vi nu tar steget för att…

SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen 3.12.2020

Bosse Lönnqvist höll SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! Ensiksi haluan kiittää koko neuvottelutoimikuntaa ja erityisesti kaikkia neuvottelutuloksen allekirjoittaneita valtuustoryhmiä sekä virkamiehiä hyvässä yhteishengessä loppuun viedystä talousarvioneuvottelusta. Nämä…