Vi vill bidra till ett gott kommunalval för Svenska folkpartiet!

Kommunalvalet 2021

Styrelsen för SFP i Stor-Köklax ställer mangrant upp i kommunalvalet i Esbo

Det är viktigare än någonsin att ställa upp i kommunalvalet. SFP:s värderingar och röst för det tvåspråkiga Esbo är särskilt viktigt nu där vi står inför den största kommunala reformen genom tiderna. Regeringens social- och  hälsovårdsreform kommer för gott att ändra på kommunernas roll, men en stor del av vår dagliga service formas fortfarande på kommunnivå, till exempel småbarnspedagogiken, skolan, markplaneringen och klimatarbetet. SFP är en garanti för att den svenska servicen ska beaktas när nya strukturer skapas, konstaterar Christina Gestrin som är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Esbo.

Kommunerna som redan hade en stram ekonomi kippar i epidemitider efter andan och servicenätet riskerar att krympa. SFP vill bevara de kommunala tjänsterna nära invånarna. I och med vårdreformen kommer Esbo att få en ledande roll när det gäller planeringen av social- och hälsovårdstjänster på svenska i det västnyländska välfärdsområdet. En stark SFP-representation i stadens beslutsfattande organ är enormt viktigt då de nya strukturerna byggs upp.

Det behövs många SFP- kandidater i kommunalvalet för att den svenska servicen och Esbos tvåspråkighet ska garanteras. Varje röst på en SFP-kandidat bidrar till ett gott resultat för partiet, konstaterar SFP i Stor-Köklax. Vi vill vara med och påverka framtiden, säger Christina Gestrin.

Styrelsemedlemmarna i SFP i Stor-Köklax som ska kandidera i kommunalvalet är Johanna Aminoff-Winberg, Christina Gestrin, Anna Korhonen, Ann-Christine Slotte, Tove Westerlund och Stefan Wärnå.

Etiketter: , Array

SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen 3.12.2020

Bosse Lönnqvist höll SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! Ensiksi haluan kiittää koko neuvottelutoimikuntaa ja erityisesti kaikkia neuvottelutuloksen allekirjoittaneita valtuustoryhmiä sekä virkamiehiä hyvässä yhteishengessä loppuun viedystä talousarvioneuvottelusta. Nämä…

SFP i Esbo nominerade 8 nya kandidater

På sitt styrelsemöte nominerade styrelsen för SFP i Esbo åtta nya kandidater. Bl.a. hela styrelsen för SFP i Stor-Köklax (se artikel här) Alla nominerade kandidater finns på vår kommunalvalssida. Johanna…