SFP:s gruppanförande i fullmäktige 19.10 – Anders Portin

Stadsfullmäktige

SFP.s gruppanförande i Esbo stadsfullmäktige den 19 oktober 2020, Budget och sparprogram

Ordförande, bästa fullmäktigeledamöter

Det är säkert ganska vanligt och mänskligt att vi människor lätt tänker att just den tid vi lever i och just den här stunden är speciell och annorlunda än andra tider. Trots detta skulle jag våga påstå att vi just nu står inför utmaningar som är mycket speciella och ovanliga. Det här gäller internationellt, nationellt och här i Esbo. Man kan säga att vi har en tredelad utmaning med ekonomin i vår stad.  För det första var utmaningarna med ekonomin stora här i Esbo redan innan coronapandemin, för det andra har coronapandemin totalt ändrat fundamentet och rubbat såväl intäkts- som utgiftssidan och för det tredje har vi dessutom fått klarare uppgifter om en minskad skattebas trots att befolkningsantalet fortsätter att öka.

Det här borde ha öppnat ögonen för oss alla. Inom SFP noterar vi med tillfredsställelse att en majoritet av fullmäktige förstår allvaret och deltar i den kompromiss som arbetats fram i förhandlingsdelegationen under ledning av Christina Gestrin. Kompromisser är aldrig lätta – men det är viktigt att vi kan visa att större delen av Esbo fullmäktige inser situationens allvar, inser att nu behövs åtgärder och inte ger sig in i populistiska utbrytningsdramer bara för att få publicitet.

Säästäminen ei ole helppoa. Kaupungit menothan ovat kaikki käyneet pitkän prosessin jossa virkamiehet ja luottamusedustajat lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa ovat tarkasti punninneet juuri sitä nimenomaista panostusta. Turhia panostuksia tai helposti poistettavia momentteja ei löydy – ja jokaisella on tässä oma babynsä, josta erityisesti halutaan pitää kiinni.

Tosiasia on kuitenkin, ettei pyhiä lehmiä voi olla. Kaikki on katsottava läpi. Esimerkiksi kulttuuri ja urheilu ovat meille kaikki tärkeitä ja tarpeellisia. Mutta jatkossa niihinkin käytettävät varat on kerta kaikkiaan katsottava vielä tiukemman kamman läpi. halusimme tai emme.

Kaupungin omien rakennusten suhteen meillä on hyviä ja tarpeellisia kohteita, kuten esimerkiksi Espoolaisten talo tai kulttuurin käyttöön rakennettavia kohteita. Muutama vuosi sitten olisimme varmaan kaikki kannattaneet kaikkia näitä. Nyt on kuitenkin entistä tärkeämpää, että tarkkaan mietitään vaihtoehtoja. Millä aikataululla ja minkälaisilla ratkaisuilla ja vaihtoehdoilla saisimme itse toiminnot hoidettua mahdollisimman vähin vaurioin mutta kustannuksia säästäen. Ja mistä projekteista joudumme kokonaan luopumaan.

Kasvavassa kaupungissa infrahankkeet ja –investoinnit ovat tärkeät. Parhaillaan rakennetaan sekä metron jatketta, että Raidejokeria. Uusien investointien suhteen on kuitenkin syytä olla hyvin pidättyväinen. Olemme aikaisemmin RKP:ssä ilmaisseet hyvin varauksellisen kannan sekä kaupunkiradan, että etenkin niin kutsutun Tunnin junan suhteen. Kaupungin taloudellinen tilanne ei kyllä ole omiaan muuttamaan suhtautumistamme näihin ja ylipäänsä meidän on yhä selkeämmin tarkasteltava edellä mainitut rakennus- sekä infrahankkeet nimenomaan investointeina ja huolellisesti miettiä tuotos-panos suhdetta ja investointien takaisinmaksuaikaa. Ihan kylmästi ja konkreettisesti rahankäytön näkökulmasta.

Lapsissa ja nuorissa on kuitenkin tulevaisuutemme. Siksi pidämme RKP:ssä tärkeänä, että koulutukseen ja kasvatukseen käytettävien määrärahojen suhteen ei vedetä nyörit liian tiukoiksi. Sielläkin on varmaan mahdollista säästä ja ainakin vähentää kustannuslisäyksiä. Mutta pidetään kuitenkin koulut kunnossa, kuten olemme aikaisemmin päättäneet. Liian kovat säästötavoitteet kasvatuksessa ja koulutuksessa kostautuvat lyhyellä tähtäimellä lisääntyvänä henkisenä pahoinvointina jolla silläkin on, paitsi tietenkin ensisijaisesti inhimilliset, niin myös rahalliset kustannuksensa. Ja pitkässä juoksussa hyvä ja laadukas koulutus on kuitenkin keinomme, sekä Espoona että kansakuntana, selviytyä paremmin jatkossa.

Ordförande. SFP i Esbo ser positivt på den kompromiss som nu har utarbetats och på den mångåriga plan över vår stig framåt för att uppnå sparmålet på närmare 150 miljoner euro. Nu bör vi alla ställa upp för en ansvarsfull politik och för ett ansvarsfullt nyttjande av våra gemensamma skattemedel och resurser.

Etiketter: , , , , , , Array

Nina af Hällström: Regeringen måste se över vårdreformens finansieringsmodell

Ärade ordförande, ministrar, riksdagsledamöter och delegater Vårdreformens utlåtanderunda avslutades igår.  Igen ska det skapas nya landskap som ska ta en överordnande roll i och delvis också handha produktionen av social-…

Bo Lönnqvist: Våra barn behöver trygga vuxna i sin skolvardag

Ordförande, bästa fullmäktigekolleger, Jag vill också framhålla mitt stöd för den överenskommelse om de ekonomiska riktlinjerna för de följande åren som förhandlats fram. När vi nu tar steget för att…