Nina af Hällström: Regeringen måste se över vårdreformens finansieringsmodell

Nina af Hällström är medlem i stadsfullmäktige i Esbo

Ärade ordförande, ministrar, riksdagsledamöter och delegater

Vårdreformens utlåtanderunda avslutades igår.  Igen ska det skapas nya landskap som ska ta en överordnande roll i och delvis också handha produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna. I dag ansvarar över 200 kommuner och samkommuner för det här. Vi vet att tillgången till dessa tjänster varierar väldigt mycket från kommun till kommun. Åldersstrukturen med den åldrande befolkningen ger ytterligare utmaningar. Den jämlika tillgången till social och hälsovårdstjänster ska nu enligt förslaget garanteras genom att överföra ansvaret till 21 landskap och Helsingfors. Låter kanske bra.

Men det finns ett gjutfel i förslaget – nämligen finansieringsmodellen. Modellen leder till ohållbara situationer i städer som nu har skött sig väl och som klarar av att producera social och hälsovårdstjänsterna väl och kostnadseffektivt.

Då man nu enligt förslaget ska skära i kommunal- och samfundsskatterna försämras livskraften markant. Reformen kommer att försämra de stora städernas konkurrenskraft, vilket kommer ha en effekt på hela landet. Servicenivån sjunker.

I Esbo investerar man kraftigt vilket är viktigt med tanke på befolkningstillväxten och det befrämjar också en hållbar tillväxt. Vårdreformen minskar inte behovet av investeringar.

I finansieringsmodellen har man inte beaktat Esbos och hela metropolområdets särdrag. Servicebehovet är annorlunda. Befolkningstätheten är större än i övriga Finland. Efterfrågan på bl.a. social-, psyk- och missbrukarvård är stor. Servicebehovet för att motarbeta bostadslöshet och  segregation samt kostnaderna för en ökande invandring sköts huvudsakligen i huvudstadsregionen. Nästan hälften av alla invånare med utländsk bakgrund bor i huvudstadsregionen.

Så som det redan har kommit fram, stöder SFP inte den här modellen. Jag hoppas att SFP:s ministrar och riksdagsledamöter gör sitt yttersta för att finansieringen i den föreslagna reformen löses på ett sätt som garanterar metropolområdet en livs- och konkurrenskraftig framtid. Det gagnar hela Finland.

På partidagen 26.9.2020

Etiketter: , , Array

Anne Ahlefelt: Skjut inte ner tanken om en 6 timmars arbetsdag

Ärade ministrar, bästa partidag. Världen har förändrats och inget är sig likt längre. Det har många lyft fram i sina tal idag. Och det stämmer. Coronan har förändrat mycket och…

SFP:s gruppanförande i fullmäktige 19.10 – Anders Portin

SFP.s gruppanförande i Esbo stadsfullmäktige den 19 oktober 2020, Budget och sparprogram Ordförande, bästa fullmäktigeledamöter Det är säkert ganska vanligt och mänskligt att vi människor lätt tänker att just den…