Anne Ahlefelt: Skjut inte ner tanken om en 6 timmars arbetsdag

Arbetsliv

Ärade ministrar, bästa partidag.

Världen har förändrats och inget är sig likt längre. Det har många lyft fram i sina tal idag. Och det stämmer. Coronan har förändrat mycket och tvingat oss att se på allt med nya ögon och att hitta nya lösningar.

Det vi har gjort tidi.gare fungerar inte längre och vi blir dagligen tvugna att tänka om och göra annorlunda. Det kan vara svårt, och tungt, men det kan också föra med sig något gott. Se bara på hur möjligheterna till distansarbete har utvecklats under det senaste halvåret. För ett år sedan var det ganska många som ännu tyckte att en stor del av arbetet inte kan göras på distans – men se bara på oss idag.

Behovet av att förnya arbetsmarknaden lyftes upp av partiordförande Henriksson och det gläder mig. Här håller jag fullständigt med, vi behöver förnyelse med innovativa och mångsidiga lösningar. Det här borde också i allra högsta grad gälla vår syn på arbete, och den som utför arbetet.

Anne Ahlefelt är ordförande för SFP i Esbo och ersättare i stadsfullmäktige.

Det är i denna fråga, som jag dock känner mig rätt besviken för tillfället. Speciellt då det kommer till diskussionen kring en möjlighet att införa en 6-timmars arbetsdag. Jag är besviken för att diskussionen ofta skjuts ner med hänvisning till effektivitet, produktivitet, landets ekonomi och BNP. Det här gör diskussionen alltför snäv, ensidig och fantasilös.

Dessutom glöms alltför ofta arbetaren, människan, helt och hållet bort i diskussionen.

Arbetets innehåll och sättet att utföra arbete har förändrats mycket. Flera saker har blivit bättre och lättare, speciellt via teknologi, maskiner, robotik och AI. Men flera saker har blivit värre, tyngre och svårare att klara av.

Arbetstakten, informationsflödet och arbetsmängden har ökat för många, så till den grad att alltför många inte klarar av det. Alltför många faller ut ur arbetslivet p.g.a. det här, och det gäller både yngre och äldre.

Då vi ändå funderar mycket på sysselsättningsgraden och landets ekonomi, så måste vi se till  att få möjligast många med i arbetslivet och dessutom hålla med dem så länge som möjligt. Allt annat är bortkastade resurser, ekonomiska förluster och medför mänskligt lidande.

Min vädjan till er alla är idag: skjut inte ner tanken om en 6 timmars arbetsdag. Det är kanske inte problemfritt, det är definitivt inte lätt, men utveckling, framgång och förändring uppnås inte utan hårt arbete och framför allt mod att tänka och göra annorlunda.

Toivon että RKP voisi olla juuri se puolue joka uskaltaa olla avarakatseinen, ratkaisukeskeinen ja ihmisläheinen, myös silloin kun puhumme taloudesta ja työelämästä. Mietin vaan missä olisimme tänään, jos ei joku vuosia sitten olisi uskaltanut ehdottaa että 12 tai 10 tuntinen työpäivä pitäisi lyhentää, että naisillakin tulisi olla oikeus äänestää, puhumattakaan niistä hulluista ehdotuksista jotka on ehdotettu jonkun pöydän äärellä joskus ja joista sittemmin ovat tulleet meille arjen ja työn välineitä.

Allt det som vi idag tar för givet och som känns normalt är sådant som tidigare har varit omöjligt och kännats absurt. Låt oss inte skrämmas av det omöjliga och absurda. Det är det som en dag i framtiden kommer att vara självklart och normalt.

På SFP:s partidag 26.9.2020

Etiketter: , , , Array

SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo: Vårdreformens finansieringsmodell ohållbar

Fullmäktige behandlade Esbo stads utlåtande om reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet och inrättandet av landskap. Den föreslagna reformen skulle innebära en för Esbo ekonomiskt ohållbar finansieringsmodell. Modellen är…

Nina af Hällström: Regeringen måste se över vårdreformens finansieringsmodell

Ärade ordförande, ministrar, riksdagsledamöter och delegater Vårdreformens utlåtanderunda avslutades igår.  Igen ska det skapas nya landskap som ska ta en överordnande roll i och delvis också handha produktionen av social-…