SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo: Vårdreformens finansieringsmodell ohållbar

Fullmäktige behandlade Esbo stads utlåtande om reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet och inrättandet av landskap. Den föreslagna reformen skulle innebära en för Esbo ekonomiskt ohållbar finansieringsmodell. Modellen är extremt ofördelaktig för stora städer och i synnerhet för Esbo.

SFP:s fullmäktigegrupp är nöjd med det utlåtande som Esbo nu ger. Det är utmärkt att Esbo i sitt utlåtande föreslår att västra Nylands vårdlandskap kan åta sig uppgiften att stöda utvecklingsverksamheten av den svenska social- och hälsovården i de åtta tvåspråkiga vårdlandskapen.

Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin anser att språkfrågan beaktas bra i lagförslaget. En ny sak är paragrafen om ett samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga landskapen för samordningen av tjänster för mindre svenskspråkiga klientgrupper med särskilda behov, t.ex. inom barnpsykiatrin och missbrukarvården.

  • samarbetet mellan de tvåspråkiga landskapen ger en möjlighet till ett större befolkningsunderlag, vilket möjliggör skapandet av svenskspråkiga klientstigar och tjänster och samlar svenskspråkig expertis, säger Gestrin.

Enligt lagförslaget kommer Kårkulla samkommun, som erbjuder tjänster till svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, att upplösas. Över 60 Esbobor får idag vård av Kårkulla. SFP:s fullmäktigegrupp anser att det är mycket viktigt att Kårkullas klienter också i fortsättningen får vård, leva och bo i en svenskspråkig omgivning.

Christina Gestrin säger att Esbos roll i västra Nylands vårdlandskap blir stor.

  • SFP kommer att arbeta för att båda språkgrupperna får god vård och att språkliga rättigheter beaktas i all planering.

 

Etiketter: , , , , , Array

Bosse Lönnqvist: Trots exceptionella tider ska barnen få minnas sina skolår med glädje

Våra barn behöver en trygg skolstart Skolstart på tisdag. Många funderingar. Träffa kompisar. Kanske den första skolstarten någonsin. Lite pirrigt. Ny skolväska. Kanske helt ny skola. Efter ett långt och…

Anne Ahlefelt: Skjut inte ner tanken om en 6 timmars arbetsdag

Ärade ministrar, bästa partidag. Världen har förändrats och inget är sig likt längre. Det har många lyft fram i sina tal idag. Och det stämmer. Coronan har förändrat mycket och…