Bosse Lönnqvist: Trots exceptionella tider ska barnen få minnas sina skolår med glädje

Skolor

Våra barn behöver en trygg skolstart

Skolstart på tisdag. Många funderingar. Träffa kompisar. Kanske den första skolstarten någonsin. Lite pirrigt. Ny skolväska. Kanske helt ny skola.

Efter ett långt och skönt sommarlov börjar skolåret igen och det är mycket som eleverna funderar på. Den allra viktigaste uppgift vi vuxna då har är att skolstarten blir en positiv och rolig erfarenhet och att allt känns tryggt och bra.

Det betyder att skolvägen för de yngsta är inövad. Att vi som rattar bilar tar de där extra minuterna som behövs för att ge akt om de unga medtrafikanterna. Vi hinner nog.

Men speciellt viktigt i dessa exceptionella tider är att vi vuxna inte låter vår egen oro om världens gång spilla ut över våra barn. De har alldeles tillräckligt att fundera på ändå. Att tala med barnen om vad som är på gång är absolut något som är bra att göra – men sakligt och lugnt och utan oro – fast vi inom oss kanske inte alls känner oss så lugna.

Rektorerna har med sin personal gjort det yttersta för att skolstarten ska bli bra för alla. De gör en fantastisk insats för ett tryggt och fint skolår. Vi andra vuxna kan bidra till detta med att visa dem vårt stöd och hjälpa dem på traven med att stöda våra egna barn.

Tiderna är exceptionella. Men våra barn ska få minnas sina skolår med glädje!

Bosse Lönnqvist

Ordförande för nämnden Svenska rum, SFP

Etiketter: , , Array

Anders Portin: Överväg sommarsedlar för ungdomar som vill starta företag

Anders Portins anförande på fullmäktigemötet 17.8.2020 Bäste ordförande, fullmäktigekolleger   Hjärtligt tack för svaret på vår motion. Svaret visar att det i Esbo finns en vilja att stöda entrepenörskap och…

SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo: Vårdreformens finansieringsmodell ohållbar

Fullmäktige behandlade Esbo stads utlåtande om reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet och inrättandet av landskap. Den föreslagna reformen skulle innebära en för Esbo ekonomiskt ohållbar finansieringsmodell. Modellen är…