Sfp:s fullmäktigegrupp: Likabehandling av barn och unga en utgångspunkt för all verksamhet

På fullmäktigemötet den 18.11.2019 diskuterades förutom budget även barns och ungas rättigheter.

Sfp:s fullmäktigegrupp  stödde rätten till hemspråksundervisning för barn med annat modersmål än finska eller svenska.   Alla barns rätt till sin egen kultur och identitet och rätten till hemspråksundervisning ska vara engångspunkt i all verksamhet.

– “Språkkunskap är en tillgång och konkurrensfördel för Esbo”, sade fullmäktigegruppens ordförande  Christina Gestrin i sitt anförande i diskussionen.

Under fullmäktigemötet godkändes även Eva-Lena Gästrins motion om ökad kännedom om funktionsnedsättning i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken i Esbo.

Etiketter: , , , , , Array

Eva-Lena Gästrin: Ökad kännedom om barn och unga med funktionsnedsättning behövs

Eva-Lena Gästrin lämnade tillsammans med flera andra fullmäktigeledamöter in en motion om ökad kännedom om funktionsnedsättning i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Fullmäktige behandlade motionen den 18.11.2019. Nedan Eva-Lena Gästrins…

Satsningar på barn, unga och hållbarhet gläder SFP:s fullmäktigegrupp

SFP:s fullmäktigegrupp godkände budgetöverenskommelsen för 2020. Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin var Sfp:s förhandlare och gläds åt att många av SFP:s förslag och prioriteringar godkändes. Det är fint, att förslaget om…