Eva-Lena Gästrin: Ökad kännedom om barn och unga med funktionsnedsättning behövs

Eva-Lena Gästrin lämnade tillsammans med flera andra fullmäktigeledamöter in en motion om ökad kännedom om funktionsnedsättning i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Fullmäktige behandlade motionen den 18.11.2019.

Nedan Eva-Lena Gästrins anförande i diskussionen:

Alla Eva-Lena Gästrinin puheenvuoro koskien valtuustoaloitetta, jonka tarkoitus on lisätä tietoa vammaisuudesta espoolaisissa kouluissa ja päiväkodeissa:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Ensimmäiseksi haluaisin kiittää virkamiehiä hyvästä valmistelusta sekä vammaisneuvostoa lausunnostaan. Yhdessä nämä tuovat hyvinkin konkreettisia ehdotuksia ja työkaluja esikoulujen ja koulujen arkeen. Haluan myös kiittää valtuutettu Koposta hyvästä yhteistyöstä tämän aloitteen tiimoilta.

Tavoitteena tässä valtuustoaloitteessa oli lisätä tietoisuutta vammaisuudesta espoolaisten lasten ja nuorten keskuudessa sekä varmistaa, että kaikki espoolaiset lapset ja nuoret käsittelevät vammaisten oikeuksia koulussa. Vastauksen mukaan vammaisten yhdenvertaisuutta tullaan nyt käsittelemään jonain tiettynä päivänä kaikissa Espoon kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Vastauksessa kävi myös ilmi, että esim Downin syndrooman päivä maaliskuussa on jo huomioitu monessa koulussa. On erittäin hienoa, että tämä päivä on saanut niin paljon huomiota myös mm somekampanjoiden muodossa. Kun puhutaan vammaisuudesta on kuitenkin tärkeä aina muistaa, ettei kaikki vammaisuus näy päällepäin. Lapsilla ja aikuisilla henkilöitä saattaa olla haasteita esimerkiksi ohjeiden ymmärtämisen kanssa tai heillä on vaikeaa itsenäisesti aloittaa erilaisia toimintoja. Jonkun haaste saattaa olla se, ettei tiedä kuinka kysymykseen vastaisi tai joku ei ehkä esimerkiksi puhu ollenkaan. On tärkeää, että myös nämä henkilöt hyväksytään sellaisina kuin ovat.

Loppujen lopuksi on kysymys erilaisuuden hyväksymisestä. Olisi tärkeää, että lapset ja nuoret jo varhaisessa vaiheessa oppisivat hyväksymään sen, että kaikki eivät ole samanlaisia. Valtuustoaloitteen vastauksessa on mainittu konkreettisina toimina esimerkiksi vammaisen henkilön kutsuminen ryhmään, jolloin oppilaat voivat esittää kysymyksiä. Myös tukiviittomista ja kuvista kommunikoinnin tukena voi olla hyötyä kaikille oppilaille. Vammaiset lapset joutuvat helposti kiusaamisen kohteeksi ja siihen on puututtava välittömästi.

Tämän aloitteen vastaus tuo hyviä asioita esikouluihin ja kouluihin ja uskon, että näillä toimilla vammaistietosuus sekä erilaisuuden hyväksyminen lisääntyvät. Muutos vie kuitenkin aikaa ja vaatii sitoutumista opettajilta. Olisi hyvä, jos yksiköiden sisällä voitaisiin jakaa hyviä ideoita siitä, miten vammaisten yhdenvertaisuutta on ryhmissä käsitelty. Tiedot voisi kerätä ja jakaa myös yksiköiden kesken.

Kannatan valtuutettu Koposen jättämää toivomusesitystä ja jätän veilä seuraavan toivomuksen, joka on jaettu numerolla 7.

Valtuusto toivoo, että ideoita ja esimerkkejä siitä, miten vammaisten yhdenvertaisuutta on käsitelty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmissä kerättäisiin yksiköissä ja jaettaisiin opettajien kesken sekä mahdollisuuksien mukaan myös eri yksiköiden välillä.

Kiitos.

Etiketter: , , , , Array

Gestrin: Sfp vill behålla skatteprocenten på nuvarande nivå

Gruppordförande Christina Gestrin höll Sfp:s gruppanförande i  fullmäktige, då skattesatserna diskuterades. Ordförande, bästa fullmäktige SFP stöder bevarandet av kommunalskatten på nuvarande nivå.  Att höja skatten skulle inte lösa de ekonomiska…

Sfp:s fullmäktigegrupp: Likabehandling av barn och unga en utgångspunkt för all verksamhet

På fullmäktigemötet den 18.11.2019 diskuterades förutom budget även barns och ungas rättigheter. Sfp:s fullmäktigegrupp  stödde rätten till hemspråksundervisning för barn med annat modersmål än finska eller svenska.   Alla barns rätt…