Gestrin: Sfp vill behålla skatteprocenten på nuvarande nivå

Okategoriserade

Gruppordförande Christina Gestrin höll Sfp:s gruppanförande i  fullmäktige, då skattesatserna diskuterades.

Ordförande, bästa fullmäktige

SFP stöder bevarandet av kommunalskatten på nuvarande nivå.  Att höja skatten skulle inte lösa de ekonomiska problem som Esbo står inför. En förhöjning med 0,25 procentenheter skulle ge oss uppskattningsvis 18 miljoner euro tilläggsskatteintäkter nästa år. Det är en stor summa men det skulle inte  ersätta behovet av att uppta lån eller minska på behovet av att spara. Förhöjningen skulle inte heller lösa problemen med det stora investeringsprogrammet. Eventuellt skulle en förhöjd skatteprocent innebära att  den utjämning av statsandelar till andra kommuner i landet som Esbo betalar skulle bli ännu större än den redan nu är.

Det skall ärligt sägas att det nuvarande statsandelssystemet är problematiskt för Esbo. I statsandelssystemet beaktas inte i tillräcklig utsträckning de utmaningar stora städer har. I Esbo är trycket att bygga ny infrastruktur bland de största i hela landet, kanske rent av störst. Befolkningen har ökat ännu mera i år än under det gånga året. Det är en paradox att befolkningsökningen i Esbo är ett problem, då de flesta kommuner och städer i Finland skulle se det som en lottovinst med en växande befolkning.  Många tycker att Esbo har en låg kommunalskattegrad jämfört med andra kommuner- man glömmer då att boendekostnaderna i huvudstadsregionen är de dyraste i landet.

Investeringsbudgeten är framtung och det gäller både för den tekniska sektorns infrastrukturprojekt så som spårjokern, metron och vägar och för daghem, skolor och andra byggnader. Enbart simhallarna uppgår till över 100 miljoner under de närmaste tio åren.  Ungefär hälften av investeringsbudgeten går nästa år till tekniska sektorns investeringar. En stor del av pengarna är låsta i de stora projekten; metron och spårjokern, men vi har inte en så klar uppfattning över hela innehållet som vi skulle önska.

RKP kannattaa veroprosentin pitämistä nykyisellä tasolla myös ensi vuonna.

Veroprosenttia nostamalla ei ratkaista Espoon taloudellisia ongelmia. Joutuisimme silti nostamaan pankkilainaa ja tehostamaan nykyisiä toimintoja. Viesti olisi väärä. RKP:n mielestä olisi epäreilua kertoa kuntalaisille, että nostamalla veroa Espoolla olisi varaa lisätä investointibudjettia ja määrärahoja sosiaali- ja terveyspalveluihin, nuorisotoimintaan tai urheiluharrastuksiin.

RKP painottaa Sote-palvelujen painopisteen siirtämistä entistä enemmän peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Ennaltaehkäisevään toimintaan laskemme myös panostukset kouluihin ja oppilashuoltoon. Tämän lisäksi kannatamme toimia rakentamisen laadun parantamiseksi sekä terveen ja ehjän rakennuskannan ylläpitämiseen. Investointien osalta mielestämme olisi perusteltua käydä läpi koulujen ja päiväkotien lisäksi myös teknisen toimen suurempia hankesuunnitelmia tuleville vuosille budjettikäsittelyn yhteydessä. Onnistuneen priorisoinnin edellytys on, että tietoa hankkeista ja suunnitelmista on riittävästi.

Array

Espoon Rkp vastustaa tuloveroprosentin korotusta

Rkp:n valtuustoryhmä perustelee asiaa sillä, että korotus ei ratkaise kaupungin taloutta pitkällä tähtäimellä. Varsinainen ongelma on, että kulutuksen kasvu on huomattavasti tuloja suurempaa. Kunnallisveroprosentti tulisi pitää vuoden 2018 tasolla myös…

Eva-Lena Gästrin: Ökad kännedom om barn och unga med funktionsnedsättning behövs

Eva-Lena Gästrin lämnade tillsammans med flera andra fullmäktigeledamöter in en motion om ökad kännedom om funktionsnedsättning i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Fullmäktige behandlade motionen den 18.11.2019. Nedan Eva-Lena Gästrins…