Satsningar på barn, unga och hållbarhet gläder SFP:s fullmäktigegrupp

SFP:s fullmäktigegrupp godkände budgetöverenskommelsen för 2020.

Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin var Sfp:s förhandlare och gläds åt att många av SFP:s förslag och prioriteringar godkändes. Det är fint, att förslaget om att lyfta upp planeringen av den svenska social- och hälsovården som ett tyngdpunktsområde i Esbo under år 2020 godkändes. SFP:s arbete för att utveckla och förbättra de svenska tjänsterna syns tydligt i budgeten för nästa år. Personalens språktillägg stiger och resurserna för översättningsarbetet från finska till svenska inom social- och hälsovården förstärks under det kommande året. Vi är också nöjda med tilläggsanslagen för äldreomsorgen och ungas mentalvårdstjänster.

“SFP fokuserar också på miljö- och klimatåtgärder: Vårt förslag att i budgeten år 2021 integrera FN:s hållbarhetsmål godkändes. Våra förslag om flera cykelställningar vid tågstationer och en sänkning av inomhustemperaturen i stadens utrymmen med en grad fick också stöd av de övriga grupperna”, konstaterar Christina Gestrin.

Bo Lönnqvist, som är ordförande för Nämnden Svenska rum är också nöjd med förhandlingsresultatet. “Jag är ytterst nöjd med att vi kunde få de tillägg som möjliggör bibehållande av timresurs, kursutbud och gruppstorlekar på den goda nivå de är idag. Investeringsbudgeten innehåller också våra viktiga nya svenska skolbyggen i Köklax och Alberga samt en utredning av utvecklingen av Mattlidens skol- och kulturcentrum.”

Etiketter: , , , , Array

Sfp:s fullmäktigegrupp: Likabehandling av barn och unga en utgångspunkt för all verksamhet

På fullmäktigemötet den 18.11.2019 diskuterades förutom budget även barns och ungas rättigheter. Sfp:s fullmäktigegrupp  stödde rätten till hemspråksundervisning för barn med annat modersmål än finska eller svenska.   Alla barns rätt…

Gästrin: Koululaisten tasa-arvoinen oikeus uimataitoon ei toteudu

Eva-Lena Gästrinin puheenvuoro valtuustossa 4.12.2019   Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Haluaisin puhua aiheesta koululaisuinnit vaikka asia saattaa tuntua vähäpätöiseltä näiden suurempien kokonaisuuksien valossa. Espoossa koululaiset käyvät ohjatuissa koululaisuinneissa vuosiluokilla 1-4…