SFP motsätter sig en järnvägsdepå i Mankby-Bobäck området/ RKP vastustaa junavarikon sijoittamista Mankin-Luoman alueelle.

Foto: Sfp i Stor-Köklax/Anna Korhonen

Sfp i Stor-Köklax arrangerade den 10 oktober ett invånartillfälle om den planerade järnvägsdepån i Mankby.

Invånarkvällen på Finns var en välbesökt tillställning där den stora publiken fick höra experter från HRT, Trafikledsverket, Nylands förbund och Esbo stad berätta om framtidens tågtrafik och publiken fick ställa frågor.

Tågtrafiken behöver en stor tågdepå och den föreslås placeras i Mankby eller Bobäck. Christina Gestrin, stadsfullmäktigeledamot och ordf. för Stor-Köklax SFP, öppnade tillfället och redogjorde för områdets särdrag och den oro som råder bland de hundratals familjer som bor i närområdena. Områdets miljö- och kulturhistoriska värden är också i fara. Därför anser SFP i Stor- Köklax att depån inte kan placeras i området.

Bland publiken frågades det bl.a. varför planerna kommit till kännedom så sent, varför det inte gjorts någon miljöbedömning och bedömning om hur planerna påverkar invånarna, varför man tänkt bygga en omfattande depå på en kulturhistoriskt värdefull plats med ett angränsande Naturaområde, varför man ska bygga på ett område som lämpar sig dåligt för byggande, varför det inte finns något fler alternativ för placeringen av depån än Mankby i Esbo och Bobäck (och Getberget) i Kyrkslätt.

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz uppmanade experterna att noggrant utreda alternativ till placering och förverkligande av detta projekt.

Landskapsplanen där depåplaceringen nämns är nu i förslagsfasen och framlagd till påseende på Nylands förbunds webbplats: https://bit.ly/2q4Uova

 Utnyttja din påverkningsrätt under tiden 8.10–8.11.2019!

 

Nedan finns presentationerna, som visades på tillfället.

Asukastilaisuus Invånartillfälle 10.10.2019 Christina Gestrin

 

Invånartillfälle Asukastilaisuus 10.10.2019 HRT HSL

 

Invånartillfälle 10.10.2019 Trafikledsverket

 

Asukastilaisuus 10.10.2019 Uudenmaan liitto Nylands förbund

 

Etiketter: , , , , , , , Array

Fullmäktigemotion 10.6.2019 Ung start-up – Nuori start-up

Sommaren är tiden då många ungdomar får sitt första sommarjobb, skaffar erfarenhet och lägger de många av de första pusselbitarna utanför skolan för ett framtida liv i arbete. Ungdomar får…

Sfp i Esbo emot förhöjning av skattesatsen

Sfp:s fullmäktigegrupp anser att en förhöjning av den kommunala skattesatsen inte löser stadens ekonomi på längre sikt. Det stora problemet är att utgiftsökningen  är betydligt större än intäkterna. SFP anser…