Sfp i Esbo emot förhöjning av skattesatsen

Budget, Okategoriserade

Sfp:s fullmäktigegrupp anser att en förhöjning av den kommunala skattesatsen inte löser stadens ekonomi på längre sikt.

Det stora problemet är att utgiftsökningen  är betydligt större än intäkterna. SFP anser att kommunalskatten bör hållas på årets nivå också nästa år.

 

”En förhöjning av kommunalskatten med 0,25 procentenheter, så som några partier har föreslagit i stadsstyrelsen, skulle ge en signal om att obalansen i ekonomin kan lösas genom en skatteförhöjning. Effekten skulle vara den motsatta eftersom man enbart skulle skjuta upp problemet. En ansvarsfull ekonomi kräver att vi i Esbo bromsar utgiftsökningen och satsar ännu mera på förebyggande åtgärder inom social- och hälsovården samt skolornas elevvård”,  konstaterar gruppordförande Christina Gestrin.

Det är naturligt att Esbo och Helsingfors har lite lägre skatteprocent är genomsnittet i landet eftersom levnadskostnaderna är högre här, framförallt bostädernas pris och hyror, säger Gestrin.

Esbo stadsfullmäktige besluter om skattesatserna nästa måndag, den 21.10.

Etiketter: , , Array

SFP motsätter sig en järnvägsdepå i Mankby-Bobäck området/ RKP vastustaa junavarikon sijoittamista Mankin-Luoman alueelle.

Sfp i Stor-Köklax arrangerade den 10 oktober ett invånartillfälle om den planerade järnvägsdepån i Mankby. Invånarkvällen på Finns var en välbesökt tillställning där den stora publiken fick höra experter från…

Espoon Rkp vastustaa tuloveroprosentin korotusta

Rkp:n valtuustoryhmä perustelee asiaa sillä, että korotus ei ratkaise kaupungin taloutta pitkällä tähtäimellä. Varsinainen ongelma on, että kulutuksen kasvu on huomattavasti tuloja suurempaa. Kunnallisveroprosentti tulisi pitää vuoden 2018 tasolla myös…