Fullmäktigemotion 10.6.2019 Ung start-up – Nuori start-up

Start-up – ett alternativ till sommarjobb för unga

Sommaren är tiden då många ungdomar får sitt första sommarjobb, skaffar erfarenhet och lägger de många av de första pusselbitarna utanför skolan för ett framtida liv i arbete. Ungdomar får både jobb i den privata sektorn och jobb i den offentliga sektorn. Det finns dock en stor del ungdomar som inte får några jobb alls trots att de sökt flertalet jobb och fått avslag.

Det behövs ett projekt där man hjälper dessa ungdomar och även andra intresserade ungdomar att själva prova på hur det är att driva eget företag och få lära sig vad som krävs av en egenföretagare. Redan nu finns det exempel på unga företagare som hyrt en glasskiosk över sommaren, klippt gräs åt sina grannar, hjälpt bekanta med datorproblem, eller annars vid sidan av studierna bedrivit mindre företag utan hjälp från den offentliga sektorn. Dessa ungdomar skulle kunna göras delaktiga i projektet där de delar med sig av sina erfarenheter.

Företagandet kan ske genom exempelvis traditionell firma eller genom så kallad lättföretagande beroende hur de unga själv vill. Viktiga inslag är ändå stöd till de unga och att de unga kan stöda varandra, byta erfarenheter eller rent av samarbeta för att kombinera varandras styrkor.

Att prova på företagande görs bäst som ung när man fortfarande bor hemma hos sin/sina vårdnadshavare och har få räkningar och lån som måste betalas. Det är även då man är som idérikast, är hungrigast och har den rätta inställningen.

Undertecknade föreslår:

  • att Esbo stad tex till sommaren 2020 inleder ett projekt för ungt företagande i enlighet med texten ovan.
  • att Esbo stad ser till att projektet är tillgängligt åtminstone på stadens två officiella språk.
  • att Esbo stad även engagerar andra unga som redan provat på företagande (unga mentorer) i projektet.

För mera information kontakta:

Eva-Lena Gästrin,  egastrin(at)gmail.com

Anders Portin, 040 586 6179, anders.portin1(at)gmail.com

Etiketter: , , , Array

Valtuustoaloite 10.6.2019 Nuori Start-up – Ung start-up

Kesä on aikaa, jolloin monet nuoret saavat ensimmäisen kesätyönsä, hankkivat kokemusta ja laittavat monet ensimmäistä palapelin palasista paikalleen koulun ulkopuolella tulevaisuuden työelämää varten. Nuoret saavat töitä sekä yksityiseltä että julkiselta…

SFP motsätter sig en järnvägsdepå i Mankby-Bobäck området/ RKP vastustaa junavarikon sijoittamista Mankin-Luoman alueelle.

Sfp i Stor-Köklax arrangerade den 10 oktober ett invånartillfälle om den planerade järnvägsdepån i Mankby. Invånarkvällen på Finns var en välbesökt tillställning där den stora publiken fick höra experter från…