Valtuustoaloite 10.6.2019 Nuori Start-up – Ung start-up

Itsensä työllistäminen voisi olla nuorile kesätyövaihtoehto

Kesä on aikaa, jolloin monet nuoret saavat ensimmäisen kesätyönsä, hankkivat kokemusta ja laittavat monet ensimmäistä palapelin palasista paikalleen koulun ulkopuolella tulevaisuuden työelämää varten. Nuoret saavat töitä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. On kuitenkin paljon nuoria, jotka eivät saa lainkaan töitä siitä huolimatta, että he ovat hakeneet useita työpaikkoja.

Tarvitaan hanke, jossa näitä ja myös muita kiinnostuneita nuoria autetaan itse kokeilemaan, millaista on pyörittää omaa yritystä ja oppia, mitä vaaditaan itsenäiseltä yrittäjältä. Jo nyt on esimerkkejä nuorista yrittäjistä, jotka ovat vuokranneet jäätelökioskin kesän ajaksi, leikanneet ruohoa naapureilleen, auttaneet tuttaviaan tietokoneongelmissa tai muuten opiskelujen ohella pyörittäneet pienehköä yritystoimintaa ilman julkisen sektorin apua. Nämä nuoret voitaisiin osallistaa hankkeeseen, jossa he jakavat kokemuksiaan.

Yrittäminen voi tapahtua esimerkiksi perinteisellä toiminimellä tai ns. kevytyrittäjyytenä riippuen siitä, mitä nuoret itse haluavat. Tärkeitä elementtejä ovat kuitenkin nuorten tukeminen ja että nuoret voivat tukea toisiaan, vaihtaa kokemuksia tai jopa tehdä yhteistyötä yhdistääkseen toistensa vahvuudet.

Yrittämisen kokeileminen tapahtuu parhaiten, kun nuori asuu vielä kotona huoltajansa/huoltajiensa luona ja hänellä on vain vähän maksettavia laskuja ja lainoja. Tuolloin nuorella on myös eniten ideoita, hän on nälkäisin ja hänellä on oikea asenne.

Allekirjoittaneet ehdottavat:

  • että Espoon kaupunki käynnistää esim. kesäksi 2020 nuorten yrittäjyyshankkeen edellä olevan tekstin mukaisesti.
  • että Espoon kaupunki huolehtii siitä, että hanke toimii ainakin kaupungin kahdella virallisella kielellä.
  • että Espoon kaupunki osallistaa toisia, yrittäjyyttä jo kokeilleita nuoria hankkeeseen (nuoret mentorit).

Lisätietoja antavat:

Eva-Lena Gästrin,  egastrin(at)gmail.com

Anders Portin, 040 586 6179, anders.portin1(at)gmail.com

Etiketter: , , , Array

Två platser i stadsstyrelsen för Sfp i Esbo

Esbo stadsfullmäktige valde medlemmarna till stadsstyrelsen för perioden 1.6.2019 – 31.5.2021. Sfp:s ordinarie representanter är Christina Gestrin och Anders Portin. Till deras personliga ersättare valdes Eva-Lena Gästrin och Gustav Båsk.…

Fullmäktigemotion 10.6.2019 Ung start-up – Nuori start-up

Sommaren är tiden då många ungdomar får sitt första sommarjobb, skaffar erfarenhet och lägger de många av de första pusselbitarna utanför skolan för ett framtida liv i arbete. Ungdomar får…