Två platser i stadsstyrelsen för Sfp i Esbo

Stadsfullmäktige

Christina Gestrin och Anders Portin valdes till ordinarie stadsstyrelsemedlemmar. Foto Robert Donner

Esbo stadsfullmäktige valde medlemmarna till stadsstyrelsen för perioden 1.6.2019 – 31.5.2021. Sfp:s ordinarie representanter är Christina Gestrin och Anders Portin. Till deras personliga ersättare valdes Eva-Lena Gästrin och Gustav Båsk.

Fullmäktige valde också representanter till sektionerna, som lyder under stadsstyrelsen. I koncernsektionen fortsätter Anders Portin (Ersättare Eva-Lena Gästrin) och i lokal- och bostadssektionen Christina Gestrin (ersättare Anders Portin). Ny representant i konkurrenskraftssektionen blir Eva-Lena Gästrin (ersättare Christina Gestrin).

 

Sfp:s gruppordförande Christina Gestrin gläds över att Sfp:s representation och påverkningsmöjligheter ökar under den kommande perioden.

”Under det kommande året behandlar stadsstyrelsen i Esbo bl.a. utkastet till generalplan för norra Esbo, en organisationsförändring och frågan om Esbo ska gå in för borgmästarmodellen och skapandet av  ett samarbetsområde för social- och hälsovården med Västnyland, Kyrkslätt och Grankulla. Med två representanter i stadsstyrelsen har Sfp bra påverkningsmöjligheter.”

Kontaktuppgifter och mera information om stadsstyrelsens samt sektionernas representanter finns här

Etiketter: , , , Array

Christina Gestrin: Skriande brist på svenskspråkiga psykologer i Esbo

Esbo Stadsfullmäktige behandlade stadens utvärderingsberättelse på sitt möte den 20 maj. Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin är orolig över bristen på behörig svenskspråkig personal. Både inom familjerådgivningen och inom bildningssidans elevvård…

Valtuustoaloite 10.6.2019 Nuori Start-up – Ung start-up

Kesä on aikaa, jolloin monet nuoret saavat ensimmäisen kesätyönsä, hankkivat kokemusta ja laittavat monet ensimmäistä palapelin palasista paikalleen koulun ulkopuolella tulevaisuuden työelämää varten. Nuoret saavat töitä sekä yksityiseltä että julkiselta…