Christina Gestrin: Skriande brist på svenskspråkiga psykologer i Esbo

Esbo Stadsfullmäktige behandlade stadens utvärderingsberättelse på sitt möte den 20 maj.

Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin är orolig över bristen på behörig svenskspråkig personal.

Både inom familjerådgivningen och inom bildningssidans elevvård råder det en skriande brist på svenskspråkiga psykologer. Enligt Esbo stads utvärderingsberättelse för 2018 har staden fem svenska psykologer för eleverna i de svenska skolorna. Detta stämmer inte överens med dagens verklighet.

”Läget är att man saknar tre psykologer inför hösten 2019 och att staden inte trots upprepade försök lyckats rekrytera en psykologvikarie till familjerådgivningen.  Bristen på svenskspråkiga psykologer är ett stort problem i  många tvåspråkiga kommuner idag, inte bara i Esbo” påpekar Christina Gestrin.

Därför framför SFP: s fullmäktigegrupp i Esbo en vädjan till Åbo Akademi, som är den enda utbildaren av svenskspråkiga psykologer, att öka intagningen av studerande till utbildningen. Utan behörig personal kan kommunerna inte sköta sina lagstadgade uppgifter och många familjer, barn och unga får inte den vård och det stöd de behöver. Undervisningsministeriet bör för sin del verka för att den svenskspråkiga utbildningen av psykologer motsvarar behovet av sakkunniga i kommunerna. 

Etiketter: , , , , Array

Esteettömyys huomioitava Lippulaivan suunnittelussa

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.4. yksimielisesti Robert Donnerin  lisäysesityksen koskien Lippulaivan ostoskeskuksen estettömyyttä ja riittävän selkeitä opasteita. Stadsplaneringsnämnden godkände på sitt möte den 24 april enhälligt Robert Donners tilläggsförslag om att…

Två platser i stadsstyrelsen för Sfp i Esbo

Esbo stadsfullmäktige valde medlemmarna till stadsstyrelsen för perioden 1.6.2019 – 31.5.2021. Sfp:s ordinarie representanter är Christina Gestrin och Anders Portin. Till deras personliga ersättare valdes Eva-Lena Gästrin och Gustav Båsk.…