Esteettömyys huomioitava Lippulaivan suunnittelussa

Stadsplanering

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.4. yksimielisesti Robert Donnerin  lisäysesityksen koskien Lippulaivan ostoskeskuksen estettömyyttä ja riittävän selkeitä opasteita.

Stadsplaneringsnämnden godkände på sitt möte den 24 april enhälligt Robert Donners tilläggsförslag om att beakta tillgängligheten och tillräcklig skyltning i planeringen av köpcentret Lippulaiva.

Bildkälla: Esbo stad, stadsplaneringsnämndens bildmaterial/Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

Lautakunta “Kehottaa kiinnittämään huomiota kaava-alueen esteettömään toteutukseen jotta saadaan rakennettua kaikille espoolaisille esteetön, turvallinen ja käytettävä kiinteistökokonaisuus.

Bussiterminaalilta matka suunniteltuihin julkisiin palveluihin, mm. palvelutori ja kirjasto muodostuu pitkäksi. Kulkureiteille olisi hyvä varata levähdyspaikkoja (istuinalueita) mm.
ikääntyvien ja huonosti liikkuvan väestön tarpeisiin.

LE-saattoliikenteen paikat ulkona tulee suunnitella julkisten palveluiden välittömään
läheisyyteen. Saattoliikenteen sijoittuessa kattamattomiin ulkotiloihin tulee katusuunnitelmassa varmistaa koko saattoalueen katukivetyksen lämmitys ympärivuotisen käytön mahdollistamiseksi.

Opastejärjestelyjen tulee olla johdonmukaisia ja selkeitä.”

 

Robert Donner är medlem i Stadsplaneringsnämnden samt nämndens representant i Handikapprådet.

Robert Donner on Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen sekä lautakunnan edustaja Vammaisneuvostossa.

 

Etiketter: , , , , , , , Array

Satu Björkstén ny ordförande för Sfp i Esbo

På sitt årsmöte den 25 mars 2019 valde Sfp i Esbo Satu Björkstén till ny ordförande i stället för Bo Lönnqvist , som inte ställde sig till förfogande.   Satu…

Christina Gestrin: Skriande brist på svenskspråkiga psykologer i Esbo

Esbo Stadsfullmäktige behandlade stadens utvärderingsberättelse på sitt möte den 20 maj. Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin är orolig över bristen på behörig svenskspråkig personal. Både inom familjerådgivningen och inom bildningssidans elevvård…