Satu Björkstén ny ordförande för Sfp i Esbo

Sfp i ESbo

På sitt årsmöte den 25 mars 2019 valde Sfp i Esbo Satu Björkstén till ny ordförande i stället för Bo Lönnqvist , som inte ställde sig till förfogande.

 

Satu Björkstén är ersättare i fullmäktige och nämnden svenska rum.

-Viktigt för mig är familjers välmående, hälsa och motion och öppenhet inom politik och beslutsfattande.  Jag vill också arbeta för en levande tvåspråkighet och svensk service i hela kommunen samt att det ska vara flexibelt och lätt för familjerna att välja svenska som skol- och dagvårdsspråk, berättar Satu Björkstén

Array

Satu Björkstén Espoon Rkp:n uusi puheenjohtaja

Espoon Rkp:n vuosikokous valitsi Satu Björksténin puheenjohtajaksi, Bo Lönnqvistin ilmoitettua, että hän ei enää ole käytettävissä jatkokaudelle. Björkstén on ensimmäisen kauden varavaltuutettu sekä Svenska Rum-lautakunnan varajäsen. -Perheiden hyvinvointi, terveys ja…

Esteettömyys huomioitava Lippulaivan suunnittelussa

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.4. yksimielisesti Robert Donnerin  lisäysesityksen koskien Lippulaivan ostoskeskuksen estettömyyttä ja riittävän selkeitä opasteita. Stadsplaneringsnämnden godkände på sitt möte den 24 april enhälligt Robert Donners tilläggsförslag om att…