Satu Björkstén Espoon Rkp:n uusi puheenjohtaja

Sfp i ESbo

Espoon Rkp:n vuosikokous valitsi Satu Björksténin puheenjohtajaksi, Bo Lönnqvistin ilmoitettua, että hän ei enää ole käytettävissä jatkokaudelle.

Björkstén on ensimmäisen kauden varavaltuutettu sekä Svenska Rum-lautakunnan varajäsen.

-Perheiden hyvinvointi, terveys ja mahdollisuus liikuntaan ovat minulle tärkeitä painopisteitä, kuten myös avoimuus politiikassa ja päätöksenteossa.  Perheiden on voitava valita ruotsi koulu- tai päivähoitokieleksi eri kaupunginosissa, ja ruotsinkielisten palveluiden on muutenkin toimittava tasa-arvoisesti ja joustavasti koko Espoossa, painottaa Björkstén.

Lisätietoja antaa

Satu Björksten puh. 040 088 2525, satu.bjorksten(a)welho.com

 

Array

Satu Björkstén ny ordförande för Sfp i Esbo

På sitt årsmöte den 25 mars 2019 valde Sfp i Esbo Satu Björkstén till ny ordförande i stället för Bo Lönnqvist , som inte ställde sig till förfogande.   Satu…