Håkan Blomberg: Vi är övertygade om att vi kan växa som parti

De stora världspolitiska händelserna i Ukraina och Israel har onekligen satt sina spår också på SFP:s verksamhet här i Esbo. I relation till dessa händelser känns våra problem med bland annat de nya välfärdsområdena rätt så små. Vi har dock inom SFP jobbat hårt under året för att lösa de problem som den begränsade finansieringen har lett till, och framför allt med att säkra den svenskspråkiga servicen.

Som ett litet parti är våra påverkningsmöjligheter begränsade och därför har vi under året startat processer för att förstärka våra positioner. En ny kommunikationsstrategi har utarbetats för att bättre informera om vad vi gör och vad vi står för. Nu i december har en strategigrupp börjat sitt arbete där man kommer att dra upp riktlinjer för verksamheten ända in på 2030 talet. Den första stora mellanetappen är att uppnå ett klart större understöd i kommunalvalet 2025. Ett ökat understöd förutsätter att vi når ut till väljare som tycker lika som vi oberoende av modersmål. Vi tar gärna emot åsikter om i vilken riktning vi skall driva vår politik.

Vi är övertygade om att vi kan växa som parti och den vägen bättre kunna påverka i vilken riktning vårt samhälle utvecklas. En viktig del i denna process kommer att vara partiets nya politiska program som skall godkännas under partidagarna 2024.

Med önskan om en Fridfull julhelg och ett framgångsrikt år 2024,

SFP i Esbos ordförande Håkan Blomberg

Etiketter: Array

Glashyttans plan överdimensionerad

Fullmäktige röstade den 11.12.2024 om Glashyttans stadsplan. Planen godkändes med några rösters majoritet. Sfp ville återremittera planen eftersom den hotar både kulturhistoriska värden och naturvärden.  I Köklax har man funnit…

Håkan Blomberg fortsätter gärna som ordförande

Förändringens vågor sveper över SFP Turbulensen inom partiet har varit stor den senaste tiden, men samtidigt får vi väl ändå se denna turbulens som ett bra tecken. Tack och lov…