Glashyttans plan överdimensionerad

Fullmäktige röstade den 11.12.2024 om Glashyttans stadsplan. Planen godkändes med några rösters majoritet. Sfp ville återremittera planen eftersom den hotar både kulturhistoriska värden och naturvärden. 

  • Planen är kraftigt överdimensionerad. I planen ingår bl.a. 16 kvarter med höghus som skulle byggas i ådalen invid Esbo å. Den nya byggnadsytan uppgår till över 190 000 våningskvadratmeter. En del av höghusen är till och med 7-8 våningar höga. Kontrasten med Köklax gamla byacentrum och bostadsmässområde är enormt. Jag anser att höghusen borde få byggas högst fem våningar höga och att en bredare zon borde reserveras längsmed Esbo å för att bevara den ekologiska korridoren som sträcker sig från Esbo centralpark till Esboviken, säger Christina Gestrin, fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen.

I Köklax har man funnit spår av bosättning från stenåldern och en fast bosättning fanns redan under medeltiden i området. Genom Köklax sträcker sig den gamla Kungsvägen som sammanförde Åbo och Viborg. Köklax tågstation var den första tågstationen i Esbo och idag ett skyddat objekt. Enligt den ikraftvarande generalplanen ska området kring tågstationen utvecklas med respekt för den historiska miljön. Även ådalen är klassificerad som ett landskapsmässigt värdefullt område. 

SFP oroar sig för att Glashyttans stadsplan inte beaktar Köklax kulturhistoriska värden. Invånarantalet i Stor-Köklax har vuxit från ca 5000 i början av 2000-talet till ca 12500 invånare i slutet av 2022. Planen möjliggör bostäder för ca 4000 nya invånare.

Etiketter: , , , , , Array

Flyr Esbo sitt ansvar för seniorernas välmående?

Pensionärsföreningarna är en källa till glädje för många seniorer. Föreningarna bidrar med stor samhällsnytta: pensionärsföreningarnas drivande krafter ordnar aktiviteter, motion och annat program för sina medlemmar, allt på frivillig basis.…

Håkan Blomberg: Vi är övertygade om att vi kan växa som parti

De stora världspolitiska händelserna i Ukraina och Israel har onekligen satt sina spår också på SFP:s verksamhet här i Esbo. I relation till dessa händelser känns våra problem med bland…