Flyr Esbo sitt ansvar för seniorernas välmående?

Pensionärsföreningarna är en källa till glädje för många seniorer. Föreningarna bidrar med stor samhällsnytta: pensionärsföreningarnas drivande krafter ordnar aktiviteter, motion och annat program för sina medlemmar, allt på frivillig basis. Tack vare föreningarnas verksamhet upprätthålls många seniorers funktionsförmåga längre. Samtidigt erbjuder föreningarna ett viktigt socialt sammanhang för äldre.

Esbo stad har tidigare stött de lokala pensionärsföreningarna genom att erbjuda möteslokaler och bevilja verksamhetsbidrag till dem. Från början av 2023 överfördes uppgiften till Västra Nylands välfärdsområde. Nu riskerar föreningarna att falla mellan stolarna i efterdyningarna av vårdreformen. Varken Västra Nylands välfärdsområde eller Esbo stad har visat intresse att ta pensionärsföreningarna under sin vinge. Alla välfärdsområden har ekonomiska problem och det gäller även västra Nyland. Flera pensionärsföreningar i Esbo har fått brev av välfärdsområdet om att deras möteslokaler inte längre kommer att finnas till förfogande under år 2024.

Till saken hör att kommunerna enligt lagen bör främja invånarnas välfärd. Det kan ske genom att främja motion, kultur och välbefinnande. Pensionärsföreningarnas verksamhet är precis vad som avses med hälsofrämjande verksamhet. Esbo stad är egentligen den part som borde erbjuda utrymmen till föreningarna. I Esbos budget för 2024 tog man trots det inte in medel för att finansiera föreningarnas möteslokaler. I stället beslöt man att ”med brådskande tidtabell utreda hur man kan lösa utrymmesfrågan”. Det är fortfarande oklart vad utredningen kommer att utmynna i. Skräckscenariot är att föreningarna skulle hamna på bar backe.

Det bor över 45 000 personer över 65 år i Esbo, och antalet växer de kommande åren. Föreningsverksamheten har en otroligt viktig roll i att hålla våra seniorer friska. Vi hoppas att Esbo tar sitt förnuft till fånga och visar på större vilja att stödja pensionärsföreningarna.

Gustav Båsk, medlem i Esbos äldreråd (SFP)

Karin Cederlöf, stadsstyrelsens representant i Esbos äldreråd (SFP)

Etiketter: , Array

Barnens rätt till välmående i Finland

Denna vecka har vi firat barnens rättigheter och barnkonventionen. I år har temat för veckan varit barnets rätt till välmående. I dessa tider skulle jag bra ha kunnat tala om…

Glashyttans plan överdimensionerad

Fullmäktige röstade den 11.12.2024 om Glashyttans stadsplan. Planen godkändes med några rösters majoritet. Sfp ville återremittera planen eftersom den hotar både kulturhistoriska värden och naturvärden.  I Köklax har man funnit…