Rösta ! Äänestä!

Välfärdsområde

Bästa Esbo SFP:are,

om jämnt en vecka hålls det första välfärdsområdesvalet någonsin. En historisk händelse där man väljer välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena. Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård, hälso- och sjukvård och räddningsväsendet. I fortsättningen är det välfärdsområdena som ansvarar för dem. Välfärdsområdena kommer att ha självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige.

I detta fullmäktige är det viktigt att vi har kunniga beslutsfattare, som vill utveckla och inte avveckla, som vill bevara servicen nära dig och på båda nationalspråken. Det är alltså otroligt viktigt att vi alla nu röstar, så att vi får in kandidater, som kan representera oss på bästa möjliga sätt och som förstår våra behov. SFP har alla förutsättningar att göra ett gott valresultat och vi har en möjlighet att bli det nästa största partiet i Västra Nylands välfärdsområde.

I Esbo har 11,3% av de 227926 röstberättigade förhandsröstat. Det är faktiskt den lägsta siffran bland kommunerna i Västra Nyland. Som tur är, så finns det ännu gott om tid att rösta: förhandsröstningen är möjlig t.o.m. 18.1.2022 och söndag 23.1.2022 är den egentliga valdagen. Välfärdsområdesvalet handlar om viktiga frågor som gäller allas vår vardag och välmående. Därför är det viktigt att både du och jag röstar, så att vi alla skall ha tillgång till den vård, omsorg, stöd och hjälp vi behöver.

 

Parhaat Espoon RKP:läiset,

tasan viikon kulutta pidetään ensimmäiset aluevaalit koskaan. Tämä on historiallinen tapahtuma, jolloin ensimmäiset aluevaltuustot valitaan hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Aluevaltuustossa on tärkeää, että meillä on osaavia päättäjiä, jotka haluavat kehittää toimintaa paremmaksi, haluavat säilyttää palvelut lähellä sinua ja molemmilla kansalliskielillä. On erittäin tärkeää, että me kaikki nyt äänestämme, jotta valituksi tulevat ehdokkaat, jotka parhaalla mahdollisella tavalla edustavat meitä ja ymmärtävät juuri meidän tarpeitamme. RKP:llä on kaikki edellytykset tehdä hyvä vaalitulos ja mahdollisuus tulla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Espoossa on tähän mennessä äänestänyt ennakkoon 11,3% kaikista 227926 äänioikeutetuista. Tämän on alhaisin luku kaikista Länsi-Uudenmaan kunnista. Onneksi on vielä reilusti aikaa äänestää: ennakkoäänestys on mahdollista 18.1.2022 saakka ja sunnuntai 23.1.2022 on varsinainen äänestyspäivä. Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea ja hyvinvointia koskevista asioista. Siksi on tärkeää, että sekä sinä että minä äänestämme, jotta meillä kaikilla olisi mahdollisuus niihin palveluihin, joita me tarvitsemme.

 

Anne Ahlefelt

ordförande för SFP i Esbo / RKP Espoon puheenjohtaja

Etiketter: , , Array

Varför är välfärdsområdesvalet viktigt?

Välfärdsområdena handlar om en av de största reformerna i Finland sedan självständigheten. Vi får ett nytt system i Finland då hela social- och hälsovården samt räddningsväsendet flyttas till välfärdsområdena 1.1.2023.…

SFP i Esbo arbetar för ett starkt skolnät i Esbo

Bemböle skola i Esbo hotas av nedläggning. Bakgrunden finns i TaKE -programmet (En ekonomiskt hållbar stad) som SFP har varit med och beslutat om i stadsfullmäktige. Antalet elever i våra…