Varför är välfärdsområdesvalet viktigt?

Välfärdsområdena handlar om en av de största reformerna i Finland sedan självständigheten. Vi får ett nytt system i Finland då hela social- och hälsovården samt räddningsväsendet flyttas till välfärdsområdena 1.1.2023. Det är inte bara en administrativ reform, utan den berör var och en av oss.

Efter reformen kommer 21 välfärdsområden och Helsingfors stad att ta hand om social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Finland. Hur dessa tjänster i framtiden kommer att se ut bestäms av ett fullmäktige, välfärdsområdesfullmäktige. Det är det högsta beslutande organet i välfärdsområdet – och de väljs i valet den 23.1.2022.

Esbo hör till Västra Nylands välfärdsområde. Den social- och hälsovård som hittills har upprätthållits av Esbo stad kommer att flytta över till välfärdsområdesvalet. Beslut om var och hur esboborna får t.ex. bashälsovård eller tandvård fattas inte längre i kommunen eller av kommunala beslutsfattare.

Varför har vi val?

Som ett resultat av social- och hälsovårdsreformen kommer vi den 23 januari 2022 att gå till valurnorna för att rösta i ett alldeles nytt val, välfärdsområdesvalet. Under processens gång har man även talat om landskapsval, sote-val och regionval, men välfärdsområdesval (på finska aluevaalit), är den officiella benämningen.

Vem får rösta i valet?

Röstberättigade i välfärdsområdesvalet är den som senast på valdagen 23.1.2022 fyller 18 år och vars hemkommun 51 dagar före, dvs. den 3.12.2021, är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga. Är man medborgare i ett land utanför EU ska man ha bott två år i Finland för att få rösta.

Hur röstar man?

I välfärdsområdesvalet kan du rösta på själva valdagen i din vallokal eller rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Den egentliga valdagen är söndagen den 23 januari 2022. Förhandsröstningen pågår i Finland under tiden 12–18.1.2022 och utomlands 12–15.1.2022. Framöver kommer välfärdsområdesvalet att ske i samband med kommunalvalet, så nästa val är i april 2025.

Varför är det viktigt att rösta i valet?

I valet väljs ett fullmäktige för välfärdsområdet. Fullmäktige har den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet. Fullmäktige besluter bland annat om budgeten och hur tjänsterna ordnas. Det fullmäktige som väljs i januari 2022 kommer att ha en avgörande roll för välfärdsområdets framtid. I valet finns det alltså en historisk möjlighet att påverka vilka beslutsfattare som är med och bestämmer om hur reformen förverkligas på bästa möjliga sätt.

I det här valet kan du genom att rösta påverka vem som beslutar om social- och hälsovården – också den du använder här i Esbo.  Västra Nylands välfärdsområde år tvåspråkigt. De som väljs in i fullmäktige bygger upp ett helt nytt sätt att arbeta inom social- och hälsovården, och det är också viktigt, att det finns förståelse för att tjänsterna fungerar på både svenska och finska.

Vad gör välfärdsområdesfullmäktige?

Välfärdsområdesfullmäktige har hand om välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige består av 89 fullmäktigeledamöter. Ledamöterna väljs för fyra år. Det första välfärdsområdesfullmäktige (som väljs den 23.1) kommer att dra upp riktlinjerna för hela verksamheten, välja centrala tjänstemän och besluta om hur servicestrukturen kommer att se ut.

Välfärdsområdesfullmäktige tillsätter välfärdsområdesstyrelsen och övriga organ inom välfärdsområdet och väljer en direktör för välfärdsområdet. Det fullmäktige som väljs i januari 2022 kommer att ha en stor möjlighet att påverka välfärdsområdets framtid.

För ytterligare information om valet kan du besöka soteuudistus.fi/sv/framsida och justitieministeriets sida vaalit.fi/sv.

Etiketter: , , , , Array

38 Esbo-kandidater i välfärdsområdesvalet

Här hittar du mera information om våra kandidater i välfärdsområdesvalet. Valdagen är 23 januari 2022. Mera information om valet finns här på Sfp:s valsida Vaalipäivä on 23.1.2022. Lisätietoa vaaleista löydät…

Rösta ! Äänestä!

Bästa Esbo SFP:are, om jämnt en vecka hålls det första välfärdsområdesvalet någonsin. En historisk händelse där man väljer välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena. Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård,…