SFP i Esbo fördelade förtroendeuppdrag för perioden 2021-2025

Svenska Folkpartiet i Esbo har fördelat förtroendeuppgifterna för den nya fullmäktigeperioden. Fullmäktigegruppen har också konstituerat sig.

Christina Gestrin fortsätter i stadsstyrelsen de första tre åren, därefter tar Karin Cederlöf vid. Gestrin och Cederlöf fungerar som varandras ersättare i stadsstyrelsen och blir samtidigt medlemmar i stadsstyrelsens sektioner.

Christina Gestrin ser fram emot att fortsätta uppdraget i stadsstyrelsen under den kommande perioden. ”Både förberedelserna inför den kommande vårdreformen, då social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde, och återgång till normalt liv i efterdyningarna av coronapandemin är på agendan i staden. Stadsstyrelsen tar en större roll i klimatarbetet eftersom Esbo har som mål att bli koldoxidneutralt senast år 2030.”

Karin Cederlöf är ny fullmäktigeledamot och tacksam för förtroendet. ”Jag är väldigt glad att tilldelas så viktiga förtroendeposter. Jag väntar med iver på att få jobba för de frågor som är viktiga för mig: klimatet, naturen och äldres rättigheter.”

Nina af Hällström, som valdes till gruppordförande känner sig ivrig och inspirerad att ta över uppdraget. ”Jag ser speciellt fram emot samarbete över partigränserna. Fullmäktigestrategin ska fastslås, budgetförhandlingarna står bakom knuten och så har vi vårdreformen, som kommer att medföra stora förändringar. Jag är glad att ha en fin fullmäktigegrupp som mitt stöd. Tillsammans kan vi arbeta för den värdegrund som SFP står för här i Esbo.”

Eva-Lena Gästrin blir ny ordförande i Nämnden Svenska Rum. ”Efter fyra år som medlem i nämnden ser jag fram emot att leda den. Speciellt nu, efter coronapandemin, är det viktigt att både barn, ungdomar och all personal får det stöd och de resurser som behövs.”

Päivi Puntila valdes till vice ordförande för den tvärsektoriella gruppen ”Ett livskraftigt Esbo”. Puntila, som är finskspråkig, är nyvald fullmäktigeledamot och är speciellt glad, att så många finskspråkiga den här gången har valt att rösta på SFP. ”Våra liberala ock människonära värderingar är viktiga för många väljare, som kanske för första gången såg SFP som ett alternativ.”

Anders Portin blir ny ordinarie medlem i stadsplaneringsnämnden är samtidigt både ödmjuk och glad över uppdraget. ”Det känns fint att få vara med och styra stadsplaneringen och genom planeringen främja bostadsförhållanden och näringslivet. Men jag är också väl medveten om att det inte är en helt lätt uppgift i en snabbt växande stad.”

SFP-platsförslag-pdf Etiketter: , , , , , , Array

SFP i Esbo behåller en stadig representation i stadens förtroendeorgan

Förhandlingarna om stadens förtroendeplatser mellan de politiska grupperna slutfördes idag. Gruppen som förhandlade nådde ett resultat som alla grupper kunde omfatta. Eftersom SFP i Esbo i valet behöll sina 6…

Karin Cederlöf: Kuljetuspalvelun ongelmiin on puututtava

Karin Cederlöf lämnade följande fullmäktigemotion på fullmäktiges möte 13.9.2021 Uusi Kulkukeskus aloitti toimintansa Espoossa helmikuussa 2021. Kulkukeskuksen tehtävänä on tarjota vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua – eli taksikuljetusta – ikäihmisille…