Karin Cederlöf: Kuljetuspalvelun ongelmiin on puututtava

Stadsfullmäktige

Karin Cederlöf lämnade följande fullmäktigemotion på fullmäktiges möte 13.9.2021

Uusi Kulkukeskus aloitti toimintansa Espoossa helmikuussa 2021. Kulkukeskuksen tehtävänä on tarjota vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua – eli taksikuljetusta – ikäihmisille ja vammaisille, jotka tarvitsevat sitä päivittäisessä elämässään.
Kulkukeskus ja sen järjestämä kuljetuspalvelu ovat saaneet osakseen paljon arvostelua alusta saakka.

Uusin käänne tapahtui 9.9., kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti huomiota Kulkukeskuksen puutteelliseen tilaussivustoon (https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69918164). AVI totesi, että Kulkukeskuksen tilaussivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia eivätkä esimerkiksi näkövammaiset henkilöt pysty käyttämään sivustoa. On välttämätöntä taata
Kulkukeskuksen sivuston saavutettavuus, koska palvelu on suunnattu vammaisille
henkilöille. Puute on ollut tiedossa, ja onkin surullista, ettei sitä ole tähän mennessä korjattu.

Ongelmia on ollut muissakin toiminnoissa. Puhelinpalvelu on ajoittain ollut ruuhkautunut
(https://www.lu-palvelut.fi/fi-FI/Kulkukeskuksen_puhelinpalvelussa_ruuhkaa(192937)) eikä
autojen sovittuihin saapumisaikoihin ole voinut luottaa
(https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007834383.html).

Kuljetuspalvelua järjestetään vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän mahdollistamiseksi
ja osallisuuden edistämiseksi. Kuljetuspalvelu on vammaispalvelulain nojalla subjektiivinen
oikeus, eli se on tarjottava jokaiselle, joka täyttää lain ja vammaispalveluasetuksen kriteerit.
Kuljetuspalvelun tarkoitus vesittyy, jos palvelun käytössä on isoja ongelmia. Pahimmassa
tapauksessa ikäihmiset ja vammaiset henkilöt passivoituvat, kun välttämätön palvelu ei toimi.
Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että kuljetuspalvelun käyttäjät kokevat palvelun toimivaksi ja
helppokäyttöiseksi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo

– pikaisesti korjaa Kulkukeskuksen tilaussivuston saavutettavaan muotoon
– järjestää puhelinpalvelun niin, että kohtuuttoman pitkiltä odotusajoilta vältytään
– selvittää, miten parannetaan kuljetusten saatavuutta ja oikea-aikaista saapumista
– osallistaa kuljetuspalvelun käyttäjät kuljetuspalvelun puutteiden korjaamiseen ja
palvelun kehittämiseen

Espoossa 13.9.2021
Karin Cederlöf

Etiketter: , , , , Array

SFP i Esbo fördelade förtroendeuppdrag för perioden 2021-2025

Svenska Folkpartiet i Esbo har fördelat förtroendeuppgifterna för den nya fullmäktigeperioden. Fullmäktigegruppen har också konstituerat sig. Christina Gestrin fortsätter i stadsstyrelsen de första tre åren, därefter tar Karin Cederlöf vid.…

Kandidater nominerades för välfärdsområdesvalet

Styrelsen för Svenska folkpartiets nylands krets har nominerat kandidater i välfärdsområdesvalet, som går av stapeln den 23 januari 2022. Sammanlagt 17 kandidater med hemort i Esbo har nu nominerats.  …