SFP i Esbo behåller en stadig representation i stadens förtroendeorgan

Sfp i ESbo

Förhandlingarna om stadens förtroendeplatser mellan de politiska grupperna slutfördes idag. Gruppen som förhandlade nådde ett resultat som alla grupper kunde omfatta. Eftersom SFP i Esbo i valet behöll sina
6 platser i fullmäktige var utgångsläget inför förhandlingarna att bibehålla positionerna.

Bo Lönnqvist och Christina Gestrin är nöjda med förhandlingsresultatet.

Bo Lönnqvist som var SFPs förhandlare summerar – “Förhandlingarna var knepiga som alltid och visst svider det då man måste ge avkall på något man haft tidigare. Men vi behöll en bra bredd i de olika organen och säkrade de viktiga representationerna i stadsstyrelsen, stadsplaneringsnämnden, välfärds- och hälsonämnden och nämnden Svenska rum där vi även i fortsättningen har ordförandeposten. Dessutom har vi en vice ordförande post i fullmäktige under ett år och även vice ordförandeskapet i det tvärsektoriella
utvecklingsprogrammet ‘En livskraftig stad’. Vi lyckades dessutom återfå platsen i den finska utbildningsnämnden vilket vi saknade stort under den senaste perioden.”

Sittande gruppordförande för SFPs fullmäktigegrupp, Christina Gestrin, ser också resultatet som gott. “Konstellationerna mellan grupperna är olika varje gång och förhandlingarna är inget lätt pussel. Med detta
resultat går vi som en ansvarstagande grupp in i följande fullmäktigeperiod med en stabil position och en bra bredd” säger hon.

Personvalen fastställs i augusti.

Etiketter: , , , Array

Anders Portin: Helheten avgör i Norra och mellersta Esbos generalplan

Anders Portin höll SFP:s gruppanförande om generalplanen för Norra och mellersta Esbo (POKE) den 7 juni i fullmäktige: (suomeksi alla) SFP:s gruppanförande på fullmäktigemötet den 7 juni 2021 om PoKe-generalplanen…

SFP i Esbo fördelade förtroendeuppdrag för perioden 2021-2025

Svenska Folkpartiet i Esbo har fördelat förtroendeuppgifterna för den nya fullmäktigeperioden. Fullmäktigegruppen har också konstituerat sig. Christina Gestrin fortsätter i stadsstyrelsen de första tre åren, därefter tar Karin Cederlöf vid.…