Diskussion om stadspolitik på årsmötet

Sfp i ESbo

SFP i Esbo höll årsmöte den 24 mars 2021 på Zoom.

I samband med årsmötet hade vi besök av partiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir-Sandelin, som presenterade partiets stadspolitiska program. Stadspolitiska linjedragningar är en stor fråga i både Esbo och dess grannkommuner och både byggande och planering, kollektivtrafik, miljö och trivsel diskuterades ivrigt.

Till styrelsen valdes för år 2021 följande ordinarie medlemmar med personliga ersättare:

  1. Ordörande: Anne Ahlefelt
  2. Esbo centrum: Håkan Blomberg(ord.), Stina Michelson (ers.)
  3. Esboviken: Karl Norrbom (ord.), Rolf Sandberg (ers.)
  4. Mattby-Olars: Kompletteras senare
  5. Norra Esbo: Mårten Malmström (ord.)
  6. Stor-Alberga: Martin Gripenberg (ord.), Naimat Asapova (ers.)
  7. Stor-Hagalund: Maria Langenskiöld (ord.), Bo Lönnqvist (ers.)
  8. Stor-Köklax: Stefan Wärnå (ord.). Tove Westerlund (ers.)
  9. Svensk Ungdom: Linda Sederholm (ord.), Daniela Ikäheimo (ers.)
  10. Svenska Kvinnoförbundet: Merja Tarkiainen (ord.), Mari Pennanen (ers.)
  11. Svenska seniorer i Nyland: Sten Lindgren (ord.), Brita Pawli (ers.)
  12. Fullmäktigegruppen: kompletteras

Sekretare och kassör väljs vid följande styrelsemöte, likaså vice ordförande.

 

SFP:s stadspolitiska program hittar du här

Etiketter: Array

Anne Ahlefelt återvald på årsmöte

Årsmötet för SFP i Esbo återvalde Anne Ahlefelt, som valdes för första gången år 2020. – Jag är tacksam  för förtroendet att få leda SFP i Esbo. Det är mycket…

Nina af Hällström: tillgängligheten påverkar vardagen för många

Nina af Hällströms anförande på fullmäktigemötet 26.4.2021. Arvoisa puheenjohtaja Ärade ordförande Bästa fullmäktigekolleger. Olemme käsittelemässä espoolaisten kannalta tärkeää raporttia. Kiitos valmistelijoille Elinympäristön esteettömyys vaikuttaa ihmisten kokemukseen osallisuudesta. Esteetöön ympäristö vaikuttaa…