Nina af Hällström: tillgängligheten påverkar vardagen för många

Stadsfullmäktige

Nina af Hällströms anförande på fullmäktigemötet 26.4.2021.

Arvoisa puheenjohtaja Ärade ordförande Bästa fullmäktigekolleger.

Olemme käsittelemässä espoolaisten kannalta tärkeää raporttia. Kiitos valmistelijoille Elinympäristön esteettömyys vaikuttaa ihmisten kokemukseen osallisuudesta. Esteetöön ympäristö vaikuttaa kokonaisuudessaan elämänlaatuun.  Viime vuosina käsitys esteettömyydestä ei rajoitu pelkästään rakennuksiin ja rakennettuun ympäristöön. Saavutettavuus-kysymykset ovatkin nousseet digitalisoituvassa yhteiskunnassa yhä tärkeämmiksi.

Raportissa nostetaan hyvin esille lainsäädännöstä ja ohjeista tulevat säännöt ja suositukset. Esteettömyys ja saavutettavuus tulee nähdä läpäisevinä periaatteina. Näitä kysymyksiä on mietittävä suunnittelussa, johtamisessa ja operatiivisessa toiminnassa kaikilla sektoreilla. Me päättäjätkin joudumme tulvaisuudessa yhä enemmän ratkomaan näitä kysymyksiä.

Kaupungin nopea kasvu ja muutokset joukkoliikenteessä ovat tuoneet mukanaan haasteita. Raportti tuo esille myös seudullisen yhteistyön merkityksen.

Jag vill ännu lyfta fram frågan om digital tillgänglighet. Förvandlingen från den traditionella servicen till det digitala har varit enorm under granskningsperioden. Det finns dock utmaningar som måste lösas. Det kan handla om att alla inte har apparatur, kunnande eller vilja att använda digitala lösningar.  Det här är ett mångfacetterat problem som inte nödvändigtvis hänger ihop med ålder eller funktionsförmåga.  Vi behöver demonstrationsplattformar som man kan öva sig på till exempel till banken eller till FPA.

On hyvä, että kaupunki panostaa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen ja tämä olkoonkin esimerkkinä yksityisen sektorin toimijoille. Näitä asioita on pidettävä esillä koko ajan! Esteettömyys on nähtävä kokonaisvaltaisesti. Design for All on tärkeä elementti. Kokemusasiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää vielä laajemmin.  Esteetön ympäristö ja saavutettavat palvelut ovat kaikille espoolaisille hyvä asia.

Kannatan esteettömyysloppuraportin hyväksymistä.

Etiketter: , , , , Array

Diskussion om stadspolitik på årsmötet

SFP i Esbo höll årsmöte den 24 mars 2021 på Zoom. I samband med årsmötet hade vi besök av partiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir-Sandelin, som presenterade partiets stadspolitiska program. Stadspolitiska…

Fred Granberg: Varför inte utveckla Björnholm som en del av skärgården?

På fullmäktigemötet den 26.4 behandlades frågan om vad Esbo ska göra med Björnholm, en verklig långkörare. För en tid sedan föreslogs att området skulle göras till ett centrum för barn…