SFP i Esbo: Vi förbinder oss till coronasäker kampanj

Kommunalvalet 2021

Fullmäktigepartierna i Esbo har kommit överens om gemensamma principer för coronasäkerhet under valkampanjen

 

Fullmäktigepartierna i Esbo hoppas, att kommunalvalet, som ordnas den 18.4 kommer att kunna arrangeras på säkert och tryggt sätt trots coronapandemin. Det är viktigt, att valet är säkert både för kandidaterna och väljarna. Partierna, som godkänt överenskommelsen förbinder sig att följa regionförvaltningsverkets och andra myndigheters restriktioner och rekommendationer. Partierna ger instruktioner till sina aktiva och kandidater om restriktionerna och olika sätt att göra kampanj på ett säkert sätt. Specielt viktigt är det att använda munskydd inomhus.

 

Enligt regionförvaltningsverket gäller sammankomstbegränsningarna också offentliga tillställningar som ordnas under valkampanjer. Valkampanjer ger inte rätt att avvika från sammankomstbegränsningarna. Som offentlig tillställning anses vid valkampanjer en tillställning dit man genom att på förhand i exempelvis sociala medier göra reklam för den lockar folk att komma samtidigt.

Enligt regionförvaltningsverket är det inte en offentlig tillställning om man bara delar ut broschyrer eller produkter till personer som råkar gå förbi. Det är bra att följa rekommendationerna att undvika närkontakter, använda munskydd och hygienrutiner i alla valkampanjer.

“Det är skäl att följa rekommendationerna att undvika närkontakt, sköta om god handhygien och använda av munskydd i valkampanjen. Det viktigaste är att vi kan förrätta val på ett sätt som är tryggt och säkert både för väljarna och kandidaterna. Vi följer noga med coronasituationen och uppdaterar instruktionerna till våra kandidater. Det handlar om mänskornas hälsa och om demokrati”, konstaterar partierna i sitt gemensamma uttalande.  Partierna hoppas, att olika organisationer  och föreningat trots pandemin kommer att arangera valpaneler, men att dessa skulle hållas virtuellt. Panelerna är viktiga både för väljarna och kandidaterna, men de skall inte utgöra en hälsorisk för deltagarna eller publiken.

I Esbo har Svenska folkpartiet, Samlingspartiet, De Gröna, SDP, Centern Vänsterförbudet, Kristdemokraterna och Liberala partiet godkänt överenskommelsen. Alla partier gavs möjlighet att delta. De partier som skrivit under överenskommelsen hoppas, att även övriga partier på sitt sätt kommer att agera på ett coronasäkert sätt.

 

 

Etiketter: , Array

af Hällström: Satsa på medborgarnas delaktighet!

Fullmäktigeledamot Nina af Hällström på partifullmäktige 13.2.2021 Ärade ordförande, riksdagsledamöter, bästa SFP:are, Kommunalvalet närmar sig och diskussionen om kommunernas uppgifter och målsättningar har aktiverats. En kvalitativ skola och dagis, hälsovård…

Anne Ahlefelt återvald på årsmöte

Årsmötet för SFP i Esbo återvalde Anne Ahlefelt, som valdes för första gången år 2020. – Jag är tacksam  för förtroendet att få leda SFP i Esbo. Det är mycket…