af Hällström: Satsa på medborgarnas delaktighet!

Fullmäktigeledamot Nina af Hällström på partifullmäktige 13.2.2021

Ärade ordförande, riksdagsledamöter, bästa SFP:are,

Kommunalvalet närmar sig och diskussionen om kommunernas uppgifter och målsättningar har aktiverats. En kvalitativ skola och dagis, hälsovård på svenska och sysselsättning är bland annat frågor som är viktiga för oss SFP:are.

I kommunerna har man börjat vässa pennorna för att bereda den kommande fullmäktigeperiodens strategidokument. Det som är betydelsefullt för kommunerna, är invånarnas välmående. Tredje sektorn det vill säga organisationer och föreningar bidrar starkt till den här målsättningen. Speciellt vill jag lyfta fram social-och hälsovårdsorganisationerna. De här organisationerna fungerar som en plattform för medborgarverksamhet och delaktighet samt som sakkunniga i många frågor.

Kommunen kan stöda föreningars arbete genom att erbjuda utrymmen till ett rimligt pris. Verksamhetsbidragen är oerhört viktiga för små föreningar. Med stödet kan man garantera att exempelvis kamratstöd och rådgivning når fram. Coronakrisen har visat att tredje sektorn snabbt kunde anpassa sig genom att skapa nya hjälpformer för att nå de ensamma och de utsatta.

Vi behöver beslutsfattare som vill öka invånarnas hälsa och välmående, som kan se betydelsen av förbyggande arbete och som kan fatta beslut på lång sikt. Beslutsfattarna ska kunna uppmuntra såväl medborgarsamhället som invånarna till delaktighet. Äldreråd, handikappråd, ungdomsfullmäktige och stadsdelsmöten skapar delaktighet och därmed välmående.

Den kommande fullmäktigeperioden kommer att vara viktig med tanke på vårdreformen. Kommunerna måste avtala med de blivande välfärdsområdena om finansieringsansvaret till organisationer och föreningar. Det gäller speciellt för verksamhet som faller i gränslandet mellan social-och hälsovård och förebyggande verksamhet. Klubbhusen och kamratstödgrupper är livsviktig för många. Deras verksamhet måste säkerställas.

Jag hoppas att alla kandidater och hela SFP jobbar starkt för att garantera verksamhetsförutsättningarna för social- och hälsovårdsorganisationerna såväl i kommunerna som i de blivande välfärdsområdena!

Etiketter: , , , , Array

SFP i Esbo nominerade kandidater på styrelsemötet

Styrelsen för SFP i Esbo nominerade 18 nya kandidater på sitt styrelsemöte den 10 februari. Totalt har 65 kandidater nu moninerats för kommunalvalet, som äger rum den 18 april. Styrelsens…

SFP i Esbo: Vi förbinder oss till coronasäker kampanj

Fullmäktigepartierna i Esbo har kommit överens om gemensamma principer för coronasäkerhet under valkampanjen   Fullmäktigepartierna i Esbo hoppas, att kommunalvalet, som ordnas den 18.4 kommer att kunna arrangeras på säkert…