Sfp i Esbo väljer ny ordförande

Sfp i ESbo

Välkommen på årsmöte för Sfp i Esbo

Årsmötet går av stapeln måndagen den 25.3.2019 kl. 18.30.

 

Vi inleder med en paneldebatt kl.18.30 med åtta nyländska kandidater.

Ordförande Bo Lönnqvist har meddelat, att han inte ställer upp för omval. Två personer har meddelat att de ställer sig till förfogande: Satu Björkstén och Håkan Blomberg.

Satu Björkstén är ersättare i fullmäktige och nämnden svenska rum.

-Viktigt för mig är familjers välmående, hälsa och motion och öppenhet inom politik och beslutsfattande.  Jag vill också arbeta för en levande tvåspråkighet och svensk service i hela kommunen samt att det ska vara flexibelt och lätt för familjerna att välja svenska som skol- och dagvårdsspråk, berättar Satu Björkstén

 

Håkan Blomberg är bl.a. ordförande för Esbo Hembygdsförening

-Mitt fokus ligger i första hand på individens välmående. För att uppnå välmående bör, både den kommunala och statliga ekonomin vara i balans. En annan förutsättning är att vi tar hand om vår miljö. Riktiga miljöval är livsviktiga men samtidigt bör vi komma ihåg att det finns mycket annat som också påverkar klimatet och miljön.

 

För mera information kontakta

Bo Lönnqvist, 045 112 4090, bo.k.lonnqvist@kolumbus.fi

Satu Björkstén, 0400 882 525, satu.bjorksten@welho.com

Håkan Blomberg, 046, 850 9200, hakan.blomberg@saunalahti.fi

Array

Den nya färdtjänsten får inte försämra servicen

Den nya färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning “Färdcentralen Västra Nyland” föreslås innebära betydliga försämringar för personer som använder tjänsten. Den nuvarande färdtjänsten tillåter ett stopp på max 10 minuter, för…