Den nya färdtjänsten får inte försämra servicen

Den nya färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning “Färdcentralen Västra Nyland” föreslås innebära betydliga försämringar för personer som använder tjänsten.

Den nuvarande färdtjänsten tillåter ett stopp på max 10 minuter, för att t.ex. gå till en bankomat eller uträtta ett snabbt ärende.  Den nya tjänsten skulle enbart tillåta ett stopp för att t.ex. ta post ut postlådan.

För längre perioder måste kunden beställa färdtjänst (taxi) på nytt. Det skulle bli både dyrare för kommunen och besvärligt för kunden.

En annan försämring är rätten till hjälp i början och slutet av färden. Den nya färdcentralen garanterar hjälp enbart om kunden beställt en inva-Taxi. För t.ex. personer med nedsatt syn är hjälp oundvikligt men inva-taxi behövs inte. Alla ska ha rätt till hjälp i början och i slutet av färden oberoende av vilken sorts taxi som beställs.

Etiketter: , , Array

Trygga skolvägar aktuella på fullmäktigemötet 21.1.2019

Eva-Lena Gästrin talade för tryggare skolvägar på fullmäktigemötet den 21 januari. Det är viktigt med övervakning av hastigheten vid skolområden Eleverna behöver trafikfostran i skolan, hemmets exempel räcker inte alltid…

Sfp i Esbo väljer ny ordförande

Välkommen på årsmöte för Sfp i Esbo Årsmötet går av stapeln måndagen den 25.3.2019 kl. 18.30.   Vi inleder med en paneldebatt kl.18.30 med åtta nyländska kandidater. Ordförande Bo Lönnqvist…