Trygga skolvägar aktuella på fullmäktigemötet 21.1.2019

Eva-Lena Gästrin talade för tryggare skolvägar på fullmäktigemötet den 21 januari.

  • Det är viktigt med övervakning av hastigheten vid skolområden
  • Eleverna behöver trafikfostran i skolan, hemmets exempel räcker inte alltid då föräldrarna inte visar gott exempel
  • I norra Esbo saknas cykelvägar på många ställen. Cykelvägarna ökar tryggheten och utvecklar elevernas sociala relationer och självständighet.
  • Enligt undersökningar presterar elever, som tar sig själv till skolan bättre.
  • Möjligheten att cykla till skolan innebär också inbesparingar för staden, då man inte skulle behöva köra dessa elever till skolan med taxi.
Etiketter: , , Array

Budgetöverenskommelsen motsvarar Sfp:s målsättningar

Sfp:s gruppanförande om budgeten hölls av gruppordförande Christina Gestrin på fullmäktigemötet 5.12.2018 SFP ställer sig bakom förhandlingsresultatet som mycket långt motsvarar våra målsättningar. Förhandlingsresultatet är som vanligt en kompromiss mellan…

Den nya färdtjänsten får inte försämra servicen

Den nya färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning “Färdcentralen Västra Nyland” föreslås innebära betydliga försämringar för personer som använder tjänsten. Den nuvarande färdtjänsten tillåter ett stopp på max 10 minuter, för…