Sfp stöder budgetöverenskommelsen i Esbo

Pressmeddelande 22.11.2018

Förhandlingarna om nästa års budget för Esbo stad har idag avslutats. Förhandlingsresultatet mellan de politiska grupperna går nu vidare till fullmäktige som röstar om budgeten på fullmäktigemötet den 5.12. Alla politiska grupper förutom Sannfinländarna står bakom förhandslingsresultatet.

Ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp Christina Gestrin är nöjd med förhandlingsresultatet.

  • Jag är särskilt glad över att vårt förslag om att inrätta en ny tjänst för utveckling och koordinering av den svenskspråkiga social- och hälsovården fick stöd. SFP har länge påtalat bristerna i den svenskspråkiga servicen och behovet av att åtgärda problemen. Nästa år ska en utredning göras om möjligheten att koncentrera den svenskspråkiga servicen till några social- och hälsovårdsstationer som ska kunna garantera vård på svenska. Erfarenheterna från Helsingfors, som redan för många år sedan gått in för en centraliserad modell, har varit goda.
  • Genom att samla den svensktalande personalen till vissa centralt belägna serviceställen blir det lättare att organisera den svenskspråkiga servicen och erbjuda alla svensktalande Esbobor service på svenska. Beredningen ska se till att olika delar av Esbo behandlas jämlikt och att serviceställena är lätta att nå med kollektivtrafikmedel.

Bo Lönnqvist, ordförande för nämnden Svenska rum, är glad för att Esbo, med tilläggen till utbildningssektorn är beredd att bevara småbarnspedagogiken och undervisningen i Esbo på en god nivå, en investering som bär sig på sikt och stöder stadens attraktionskraft

  • Tilläggen innebär att den nuvarande nivån av timresurs i både den grundläggande utbildningen och i gymnasiet bevaras. Vi får också ett litet tillägg för tidigareläggning av språkundervisningen vilket är något som kontinuerligt efterlysts.
  • En nyhet för nästa år är ett försök med en avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar som ett steg I utvecklandet av det livslånga lärandet. Esbo kommer också att stärka stödet för koordineringen av språkbadsundervisningen, vilket är väldigt viktigt för en kontinuerlig språkbadsstig.
Etiketter: , , , , , , , Array

Christina Gestrin: Beakta kulturlandskapet i planeringen

Sfp:s gruppordförande höll ett anförande om planeringen av Esbo gård på fullmäktigemötet 19.11.2018 Idag behandlar vi fem stadsplaner i området kring Esbo gård. Sammanlagt utsträcker sig området till 139 ha…

Budgetöverenskommelsen motsvarar Sfp:s målsättningar

Sfp:s gruppanförande om budgeten hölls av gruppordförande Christina Gestrin på fullmäktigemötet 5.12.2018 SFP ställer sig bakom förhandlingsresultatet som mycket långt motsvarar våra målsättningar. Förhandlingsresultatet är som vanligt en kompromiss mellan…